Listen to this article

Evropski parlament je izglasao novu Direktivu o autorskim pravima, čiji je cilj da donese korist građanima, svim kreativnim sektorima, štampi, istraživačima, edukatorima i institucijama kulturnog nasleđa, navodi se u saopštenju Evropske komisije.

Potpredsednik za Jedinstveno digitalno tržište Andrus Ansip i komesar za digitalnu ekonomiju i društvo Mariya Gabriel podržali su usvajanje Direktive o autorskim pravima na digitalnom jedinstvenom tržištu od strane Evropskog parlamenta, zajedničkom izjavom:

„Ova Direktiva štiti kreativnost u digitalnom dobu i osigurava da građani EU imaju koristi od šireg pristupa sadržaju i nove garancije zaštite slobode izražavanja na internetu. Nova pravila će ojačati kreativne industrije koje predstavljaju 11,65 miliona radnih mesta, 6,8% BDP-a i godišnje vrede 915,000 miliona evra.

Glasanje za Direktivu osigurava pravu ravnotežu između interesa svih učesnika – korisnika, kreatora, autora, novinara – i postavlja proporcionalne obaveze online platformama.

Direktiva o autorskim pravima štiti slobodu izražavanja koja je ključna vrednost Evropske unije. Ona postavlja jake garancije za korisnike, jasno stavljajući do znanja da je svuda u Evropi upotreba postojećih radova u svrhu citiranja, kritika, pregleda, karikature i parodije izričito dozvoljena. To znači da se „memes“ i slične parodijske kreacije mogu slobodno koristiti. Interesi korisnika su takođe očuvani kroz efikasne mehanizme za brzo osporavanje bilo kojeg neopravdanog uklanjanja njihovog sadržaja od strane platformi.

Istovremeno, Direktiva će poboljšati položaj kreatora u njihovim pregovorima sa velikim platformama koje uglavnom imaju koristi od njihovog sadržaja. Piscima, novinarima, pevačima, muzičarima i glumcima biće lakše da pregovaraju sa svojim izdavačima ili producentima. Nova pravila će takođe omogućiti istraživačkim organizacijama, univerzitetima, školama, bibliotekama i muzejima da koriste više sadržaja na internetu. Direktiva uzima u obzir nove tehnologije kako bi se osiguralo da istraživači mogu da iskoriste tekst i podatke u punom potencijalu.“

Anketa

Ankete Komisije su 2016. godine pokazale da 57% korisnika interneta pristupa društvenim mrežama, informatorima ili pretraživačima. 47% ovih korisnika čitaju samo izvode koje su sakupili i prikazuju ovi sajtovi. Isti trend je primećen i u muzičkoj i filmskoj industriji: 49% korisnika interneta u EU pristupa muzici ili audiovizuelnom sadržaju na internetu, 40% korisnika u dobu od 15 do 24 godine gledalo je TV na internetu najmanje jednom nedeljno. Ovaj trend je od tada rastao.

Sledeći koraci

Tekst koji je usvojio Evropski parlament, treba formalno da odobri Veće Evropske unije u narednim nedeljama. Kada budu objavljen u Službenom listu EU, države članice će imati 24 meseca da prenesu nova pravila u svoje nacionalno zakonodavstvo.

Pozadina

Reforma EU o autorskim pravima modernizuje pravila o autorskim pravima EU koja datiraju iz 2001. godine, kada nije bilo društvenih medija, nije bilo video na zahtev, muzeja koji digitalizuju svoje umetničke kolekcije i nastavnika koji pružaju online kurseve. Današnji sporazum je deo šire inicijative za prilagođavanje pravila o autorskim pravima EU digitalnom dobu. U decembru 2018. godine zakonodavci EU složili su se o novim pravilima kako bi olakšali evropskim emiterima da pojedine programe učine dostupnim na njihovoj televiziji uživo ili online.  A od 1. aprila 2018. godine, Evropljani koji kupuju ili se pretplate na filmove, sportske emisije, muziku, e-knjige i igre u svojoj matičnoj državi članici mogu da pristupe ovom sadržaju kada putuju ili privremeno borave u drugoj zemlji EU.

Izvor: http://europa.eu