Сазнајте више о нама

Министарство информисања и телекомуникација подстиче развој информационог друштва путем програма и пројеката под заједничким слоганом „Паметно и безбедно – Smart and Safe“. Циљ ових активности је едукација и подизање свести о неопходности брзог, правилног и усмереног укључивања грађана, образовног система и привреде у савремене дигиталне токове.

Платформа „Паметно и безбедно“ промовише подизање дигиталне писмености, дигиталних компетенција и дигиталне безбедносне културе код свих грађана Србије. Нарочита пажња посвећује се пројектима намењеним млађој популацији, женама, као и особама са инвалидитетом. Такође, подстичу се програми за подршку развоја дигиталне економије, посебно електронске трговине, примене ИКТ-а у привреди, развоју ИТ кадрова и запошљавању у овом сектору.

Програми су засновани на приоритетним активностима Министарства информисања и телекомуникација, у секторима за информационо друштво и електронске комуникације, које се односе на развој дигиталне писмености, развој информационо комуникационе инфраструктуре у образовању и привреди, изградњу националне широкопојасне мреже и унапређење легислативе у овим областима.

Национални контакт центар за безбедност деце на интернету, при Министарству трговине, туризма и телекомуникација, успостављен је 27. фебуара 2017. године, на основу Уредбе о безбедности и заштити деце приликом коришћења информационо-комуникационих технологија.

Центар је први, и за сада једини, институционални механизам у региону који се бави превенцијом и реаговањем на угрожавање деце у дигиталном окружењу, пружајући могућност грађанима да се бесплатно обрате на број телефона 19833 или путем онлајн платформе Паметно и безбедно.

Формирани су предмети тежих случајева онлајн угрожавања малолетника, као што су: сајбербулинг, врбовање, порнографија, злоупотреба профила на друштвеним мрежама, уцене и претње, опасне и лажне игре и зависност од нових технологија.

Ради адекватног одговора на овакве пријаве Центар сарађује са Тужилаштвом за високотехнолошки криминал, МУП-ом, Министарством просвете, Центрима за социјални рад и домовима здравља.

Центар такође пружа савете грађанима о правилном коришћењу интернета, безбедном постављању садржаја и могућностима онлајн заштите, као и припремљене брошуре из ове области у Дигиталној библиотеци.

Поред пријема пријава онлајн угрожавања деце и телефонског и онлајн информисања и саветовања, Центар спроводи едукацију широм Србије.

Уколико желите да презентација буде одржана у вашем граду, општини, школи или Месној заједници, контактирајте нас путем имејла bit@mit.gov.rs, или позивом на број 19833.