Ради унапређења квалитета едукативних програма усмерених на превенцију и сузбијање насиља koje укључuje децy, на националној плaтофрми „Чувам те“ постављен је упитник којим грађани могу оценити доступне програме и предложити теме за предстојеће едукације.

Прва група питања у упитнику односи се на претходна искуства корисника који су учествовали у обукама и њихово оцењивање, док је у другом делу омогућено подношење конкретних предлога од стране свих грађана за нове теме у вези са заштитом од насиља, дискриминацијом и другим облицима ризичног понашања, како би рад платформе био што успешнији и квалитетнији. Оцењивање и предлози односе се на обуке и информативне садржаје намењене родитељима, ученицима и наставницима.

За само седам дана овај упитник попунило је преко 23.000 грађана, што указује на велики значај ове друштвене теме и спремност свих актера да унапреде стање у овој области.

Тренутно се на платформи „Чувам те“ налази 17 обука на тему вршњачког, дигиталног и породичног насиља, а обрађене су и теме млади и психоактивне супстанце и заштита деце са сметњама у развоју.

До данас платформа бележи огромне резултате са преко 170.000 завршених обука  намењене деци, родитељима и наставницима.

На платформи „Чувам те“ грађанима и деци је такође омогућено је да у сваком тренутку поднесу онлајн пријаву насиља путем формулара за пријаву, али и да лично прате ток и решавање свог случаја на основу додељеног броја пријаве и ПИН – а.

Ова платформа је успостављена на иницијативу Владе Републике Србије и уз подршку Канцеларије за ИТ и еУправу, Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарства за бригу о породици и демографију, Министарства просвете, Министарства унутрашњих послова, Министарства здравља, Министарства информисања и телекомуникација, Министарства правде и Републичког јавног тужилаштва.