Osnovna škola „Vladislav Petković Dis“

Beograd, Veliki Mokri Lug
14.10.2022.

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

Zakaži prezentaciju
Preuzmi prezentaciju

Prezentacija za decu

Prezentacija za roditelje

ZAKAŽI PREZENTACIJU