Listen to this article

Dok deca istražuju internetom, veoma često se dešava da slučajno naiđu na pornografski sadržaj. Ono čemu tada postaju izloženi može biti veoma neugodno i eksplicitno. Na svu sreću, postoje koraci kojima možemo zaštiti dete od izlaganja neprimerenim sadržajima.

Deca mogu naići na pornografiju dok su online klikom na iskačući prozor koji nam nudi navodno preuzimanje „basplatnog“ softvera na društvenim mrežama, live streaming-om ili na sajtovima koji su namenjeni za takve sadržaje. Novosti koje su planirane za 2019. godinu odnose se na pristupanje sajtovima za odrasle preko prijave koja koristi proveru koliko korisnik ima godina.

Pre nego što pristupe sajtovima, korisnici će morati da poseduju karticu koja će biti dokaz da su stariji od 18 godina. Ovakav sistem biće primenjen na sve pornografske sajtove.

Statistika pokazuje da 53% ispitanih dečaka veruje da je pornografija realna, dok je procenat devojčica manji i iznosi 39%. Izloženost pornografiji dece do 14 godina pokazuje da je njih 9 od 10 ispitanih bilo u kontaktu sa pornografskim sadržajem. Četvrtina dece koja se susrela sa pornografskim sadržajem čula je za to od druge dece, dok je trećina njih naišla slučajno. Većina roditelja koji koriste roditeljki nadzor smatra da su filteri jako korisne aplikacije.

Znaci koji ukazuju na to da je dete u kontaktu sa online pornografijom

Povećano interesovanje za seksualne aktivnosti.

Neobjašnjivi troškovi na računu kojem dete ima pristup.

Čim se približite računaru, zatvaraju to što trenutno gledaju.

Na računaru se pojavljuju neprikladne reklame u vidu iskačućih prozora.

Istorija internet pretraživača može vam dosta pomoći u otkrivanju.

Deca pornografiju istražuju najčešće iz radoznalosti, jer su od drugara čuli nešto o tome ili kao znak pobune u želji da prekrše neka pravila.

Kako pornografija utiče na dete?

Neretko se dešava da njihova očekivanja o seksualnim odnosima budu iskrivljena uticajem pornografije.

Ukoliko su u pitanju veoma mala deca, uticaj se odnosi i na njihov razvoj.

Očekivanja od devojaka obično budu nerealna, što devojke vodi ka tome da se trude da to ispune.

Često se razvija osećaj anksioznosti ili depresije.

Kako bi podigli nivo svesti deteta o tome šta predstavlja neprimeren sadržaj na internetu, razgovarajte sa njima o tome kada mislite da su dovoljno odrasli da vas razumeju. U mnogim školama širom sveta seksualno obrazovanje je obavezno. Program obrazovanja u osnovnim školama prilagođen je uzrastu i odnosi se na učenje o pubertetu, prijateljstvima i samopoštovanju. U srednjim školama program se odnosi na zdrave odnose, pornografiju, sexting, uznemiravanje i pristanak.

Izvor: https://www.internetmatters.org/