Listen to this article

Sve više pedijatara savetuje roditeljima da deci ograniče vreme provedeno sa tehnologijom, posebno kada je u pitanju korišćenje mobilnog telefona i tableta. Posledice nekontrolisanog korišćenja mobilnih telefona, laptopova, tableta kao i sedenje ispred računara i televizora jesu ozbiljne a ponekad i zastrašujuće.

1.Ubrzani razvoj mozga

Rani razvoj mozga je pod uticajem raznih nadražaja u dečijoj okolini ili je povezan sa nedostatkom nadražaja.Kako se kod deci brže razvija nervni sistem, njihova veća brzina deobe ćelija i duže vreme izloženosti lošim nadražajima, pojačava rizik za štetne efekte po zdravlje. Istraživanja su pokazala da igrice na digitalnim ekranima utiču na frontalni korteks (prednji deo kore velikog mozga) i povećavaju nivo dopamina, hemijske supstance zadužene za dobro raspoloženje poput kokaina.Pokazalo se da je preterano izlaganje digitalnim tehnologijama direktno povezano sa problemima porememećaja i manjka pažnje, kašnjenjem u kognitivnom razvoju, otežanim učenjem, pojačanom impulsivnošću.

2.Kašnjenje u razvoju

Koršćenje pametnih telefona ne zahteva nikakvu fizičku aktivnost osim rada prstiju na tastaturi. Pokret, igra šetnja aktivira mišiće i zglobove i podstiče mozak na rešavanje problema u kretanju i povećava sposobnost učenja i logičkog povezivanja. Deca koja nisu fizički aktivna u školu kreću sa smanjenim sposobnostima a to dugoročno utiče na pismenost i napredak u obrazovanju.

3.Zračenje                         

Svetska zdrastvena organizacija je 2011.godine klasifikovala mobilne telefone i ostale uređaje koji se mogu povezati na bežičnu mrežu, kao pretnju 2B nivoa (moguće kancerogeni) zbog količine radijacije koju odašilju. Deca su osetljivija na negativne uticaje jer su njihovi mozagovi i imunološki sistem još uvek u razvoju.

Prilikom razgovora mobilnim telefonom glava korisnika se nalazi u polju zračenja antene telefona, pa tako dolazi do indukovanja elektromagnetskog polja u glavi.Tanje lobanje i ušne školjke male dece, dozvoljavaju da zračenje prodre dublje u mozak nego što je to slučaj kod odraslih. Današnji tinejdžeri su prva generacija koja odrasta koristeći svakodnevno bežične uređaje pri čemu su od malena izloženi radioaktivnom zračenju. Kako bi se smanjio uticaj ovih zračenja, potrebno je uređaj dovoljno odaljiti od tela prilikom korišćenja.

4.Digitalna demencija  

Na internetu sadržaji idu i menjaju se jako brzo a dečiji mozak koji nije evoluirao,  upijajući sve to, ne može da stvara  uzročno-posledične veze između raznih činjenica. Takav stimulans uzrokuje smanjenu koncetraciju, otežano pamćenje jer mozak ne može da stigne da odvoji bitne od nebitnih informacija.