Listen to this article
  • Pojačajte tvrdnju da niko ne zaslužuje da bude tretiran na takav način i da ništa loše nije uradio
  • Postarajte se da oni znaju da postoji pomoć koja im je dostupna
  • Podstaknite ih da razgovaraju sa nastavnikom kojem veruju kako bi imali osećaj da postoji sigurno mesto u školi kojem mogu da se obrate
  • Podstaknite ih da razgovaraju sa svojim roditeljima/starateljima i da ukoliko ovo nije izvodljivo napišu pismo ili razgovaraju sa nekim drugim članom porodice
  • Snimite ekran na kojem se vidi dokaz uznemiravanja na internetu kako bi imali dokaz za ono što se dešava
  • Prijavite svaki oblik zloupotrebe odgovarajućoj socijalnoj mreži tako što ćete kliknuti na dugme „prijavi zloupotrebu“
  • Vodite dnevnik tako da imaju neko bezbedno i privatno mesto gde ćete upisati njihove najdublje misli i osećanja koji će moći da im pomogne da se ne zatvaraju u sebe
  • Pohvalite ih za hrabrost i razgovarajte o stvarima na način koji će ih podstaći dodatno da preduzmu odgovornost i potraže pomoć
  • Slanje uznemiravanja mejlom ili postavljanje istog na internet stranicu može biti uznemiravanje i ako se ovo desilo obratite se Nacionalnom kontakt centru za bezbednost dece na internetu
  • Pitajte školu ukoliko oni imaju policajca za vezu koji može da pomogne u ovoj situaciji i razgovarajte sa školom o opasnostima i posledicama