Listen to this article

Onog trenutka kada detetu poklonimo spakovan telefon nismo završili svoj deo, naša uloga tek počinje. Ne postoji tačno određena starosna granica kada je preporučljivo detetu pokloniti mobilni telefon ili računar. To zavisi od više faktora, od same zrelosti deteta, od potrebe da budete u kontaktu sa detetom, do samog odnosa dete – roditelj. Nešto najbitnije je da kada se odlučite na taj korak zajedno sa detetom uplovite u svet interneta i ne zaboravite sledeće:

  • Savetujte dete da bira osobe kojima daje svoj broj telefona;
  • Ukoliko koristi društvene mreže i chat neka bude jako pažljivo ukoliko dođe u kontakt sa ljudima koje ne poznaje;
  • Dogovorite podešavanja privatnosti koja će podesiti na svojim nalozima;
  • Desice se da dete dobije poruku sa nepoznatog broja ili profila na društvenoj mreži, neka na takve poruke ne odgovara. Kako u stvarnom svetu ne razgovara sa nepoznatim ljudima, tako treba da posmatra i online svet;
  • Poruke uvek mogu biti tumačene na više načina, tako bezazlena šala može nekoga da povredi, neka dete obrati pažnju na sve što šalje. Ukoliko je trenutno ljuto ili uznemireno često se desava da pošalje nešto za šta se kasnije predomisli i pokaje;
  • Podsetite dete da uvek pre slanja poruke razmisli da li na taj način može nekoga da povredi;
  • Ukoliko želi da podeli fotografiju na kojoj se nalaze njegovi drugari neka ih uvek pita da li se slažu sa tim da se fotografija nađe na društvenim mrežama;
  • Ukoliko dete dobije poruku neprimerenog sadržaja, podstaknite ga da razgovara sa vama ili bilo kim odraslim u koga ima poverenja, bilo da je to nastavnik iz škole, psiholog ili pedagog. Sačuvajte sve dokaze o sadržaju, datumu i vremenu prijema poruke;
  • Ukoliko je reč o ozbiljnim pretnjama, ne zanemarujte to već razmislite o tome da slučaj prijavite;
  • Konsantno učite o svim novostima na internetu i svemu što vaše dete koristi!