Listen to this article

Popularno zvani virusi ili crvi neki su od brojnih oblika softvera napravljenog sa namerom zloupotrebe kompjuterskih sistema. Kako tih oblika ima sve više zajedno su okupljeni pod pojmom malicioznog softvera – malvera (eng.malware – malicious softwere.)

Malver u praksi razlikujemo po funkciji koju obavlja za svog autora. Neki su oblici potpuno autonomni i izvršavaju unapred zadane zadatke (npr. korišćenje vašeg računara za rasparčavanje neželjene pošte, spama), a neki se nakon ugradnje u računar, pritaje i očekuju uputstvo od svog autora. Osim manipulacijom korisnika, malver se ugrađuje u računar i korišćenjem sigurnosnih propusta softvera koji koristite. To znači, da takav malver s jednog zaraženog računara na drugo može putem mreže preći bez ikakve interakcije s korisnikom i bez ikakve vidljive reakcije računara, ali pod uslovom da je ciljno računaro ranjivo, nezaštićeno.

Zamislite da ste na ulaz u kuću ugradili sigurnosna vrata, ali imate prozore koji se mogu otvoriti spolja. S vratima je sve u redu, ali vaša je kuća svejedno izložena riziku od provale – dovoljno je da provalnik primeti vaš propust. U slučaju softvera, propusti nestručnim očima uopšte nisu vidljivi i moramo se osloniti na proizvođača.