Listen to this article

Da li i vaše dete koristi mobilni telefon dok radi domaće zadatke ili dok uči?

Pođimo od odraslih – čak je i njima, dok rade, teško da zanemare poruke koje im stižu čim neko od prijatelja objavi nešto na društvenim mrežama. A kada je reč o deci i mladima, razloga je još više zbog kojih su oni posebno vezani za svoje mobilne telefone.

Veliki deo socijalizacije mladih danas se odvija preko mobilnih telefona. Ovo je posebno izraženo u periodu adolescencije kada je ključno formiranje vlastitog identiteta identifikacijom sa vršnjacima i udaljavanjem od roditelja.

U poređenju sa odraslima, mladi imaju manje razvijenu sposobnost kontrole impulsa. U tom smislu, njima će biti znatno teže da daju prednost učenju i pisanju domaćih zadataka nad  dopisivanjem sa vršnjacima. Mnogi stručnjaci potvrđuju da ovakva upotreba mobilnih telefona ometa koncentraciju i smanjuje produktivnost. Mladi će raditi domaće zadatke, ali će zbog multitaskinga razmišljati površnije. Konkretno, potrošiće mnogo više vremena na rešavanje zadataka od onog koje je zaista potrebno, ali u tom vremenu neće razmišljati kako da taj zadatak reše na najbolji mogući način.

Uspostavite sa decom rutinu pisanja zadataka.

Dogovorite periode dana i mesto na kojem će dete raditi domaće zadatke bez upotrebe mobilnog telefona (osim u slučajevima kada sami zadaci to zahtevaju).

I ostanite dosledni u obostranom pridržavanju postavljenih dogovora.