Listen to this article

Šta je dečija pornografija?

Iako definicije dečije pornografije variraju malo od države do države, ovaj termin generalno predstavlja maloletna lica u seksualnim pozama ili situacijama. Obnažene slike dece se generalno ne uzimaju za dečiju pornografiju, osim ako je fokus na genitalijama. Slike minimalno obučene dece u seksualnim pozama, ali ne činovima, se ne smatraju dečijom pornografijom. Fotošopirane ili animirane slike na kojima se nalaze deca koja su deo seksualnog čina jesu dečija pornografija. 

Kada se priča o dečijoj pornografiji, misli se o pronalaženju veoma jasnih opisa dece uključene u seksualne radnje, što ponekad uključuje i veliku dozu nasilja 

Ko stvara dečiju pornografiju?

Najveći deo dečije pornografije stvaraju seksualni prestupnici koji su pronašli način da zarade iskorišćavajući decu. Seksualno zlostavljanje dece obično eskalira u intenzitetu tokom vremena, od procesa „zbližavanja“ gde se granice prelaze na neseksualni način do pravog zlostavljanja. Tokom vremena, radnje zlostavljača postaju sve promišljenije i intenzivnije, a i emotivna kontrola zlostavljača nad žrtvom postaje sve intenzivnija. U nekom trenutku, ako zlostavljač postane siguran da neće biti uhvaćen, on često fotografiše radnje. Snimanje ima dvostruku svrhu- dobijaju „trofej“ a poseduju nešto čime mogu da ucenjuju dete, kako bi bili sigurni da ih neće razotkriti. Na kraju, zlostavljač može da započne trgovanje ili prodaju slika koje je proizveo i prikupio.

Koliko treba da budemo zabrinuti zbog zastrašujuće statistike prilaska   online predatora deci?

Svi su čuli za zastrašujuću statistiku o deci kojoj prilaze seksualni predatori online. Dobra vest je da većina dece kojoj se dogodi neželjeni seksualni kontakt online, to ignorišu i ne doživljavaju nikakve strahove ili negativne emocije. Većina seksualnih prestupnika bira mlade žrtve sa kojima imaju kontakt uživo. Online razmene i slanje poruka ubrzava proces zbližavanja, posebno jer olakšava razmenu eksplicitnh fotografija, ali je proces zbližavanja u punom jeku kada dođe do toga. Kada čujete priče o tinejdžerima koje zavede neka onlajn osoba, koja ih ubedi da pobegnu sa njim, ključna stvar je da je to dete već razmišljalo o bežanju- to se retko dešava deci koja ne trpe zlostavljanje kod kuće.

Koliko dečije pornografije postoji?

Od uspona interneta i mobilnih telefona sa kamerom, proizvodnja i distribucija dečije pornografije je postala mnogo lakša nego pre.

Šta kaže zakon?

Krivični zakonik Republike Srbije

  Član 185   

Prikazivanje, pribavljanje i posedovanje pornografskog materijala i iskorišćavanje maloletnog lica za pornografiju

  • Ko maloletniku proda, prikaže ili javnim izlaganjem ili na drugi način učini dostupnim tekstove, slike audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine ili mu prikaže pornografsku predstavu,
   kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do šest meseci.
  • Ko iskoristi maloletnika za proizvodnju slika, audio-vizuelnih ili drugih     predmeta pornografske sadržine ili za pornografsku predstavu
   kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
  •  Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana izvršeno prema detetu,
   učinilac će se kazniti za delo iz stava 1. zatvorom od šest meseci do tri godine, a za delo iz stava 2. zatvorom od
   jedne do osam godina.
 •  Ko pribavlja za sebe ili drugog, poseduje, prodaje, prikazuje, javno izlaže ili elektronski ili na drugi način čini
  dostupnim slike, audio-vizuelne ili druge predmete pornografske sadržine nastale iskorišćavanjem maloletnog
  lica, kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.