Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji

Državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je da je u okviru Tvining projekta „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“, izrađen predlog za unapređenje zakonodavnog okvira u oblasti zaštite potrošača u skladu sa novim direktivama EU, kao i predlog petogodišnje strategije zaštite potrošača.
Na skupu povodom završetka tog projekta, koji je održan u Klubu poslanika u Beogradu, državna sekretarka je rekla da se do kraja 2019. godine, očekuje usvajanje novog Zakona o zaštiti potrošača i donošenje Strategije zaštite potrošača za period 2019-2024. godine.
„Usklađivanje propisa sa evropskim pravom nije samo sebi cilj, već nova zakonska rešenja treba da doprinesu izgradnji efikasnog i umreženog sistema zaštite potrošača. Potrošači, kao ključni učesnici na tržištu, moraju da imaju punu zaštitu države“, istakla je Matić.
Ona je napomenula da je zaštita potrošača ustavna obaveza, i da će jačanju ove oblasti, kao i celokupnog tržišta, doprineti i usvojeni novi Zakon o trgovini i Zakon o izmenama i dopunama zakona o elektronskoj trgovini.
Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija realizovalo je projekat „Dalji razvoj zaštite potrošača u Srbiji“, u saradnji sa Ministarstvom za inovacije i tehnologiju Mađarske i Regionalnom razvojnom agencijom Senec–Pezinok iz Slovačke Republike.
Pored saradnje na izradi predloga novih propisa i strateških mera, u okviru projekta održano je više od 20 stručnih обука у области zaštite potrošača za više od 500 relevantnih aktera, među kojima i predstavnike pravosuđa i trgovaca. Organizovani su i brojni događaji u cilju podizanja svesti javnosti, uključujući medijsku kampanju „Da kupovina bude milina“ i unapređeni su Nacionalni registar potrošačkih prigovora https://zapotrosace.gov.rs и интернет страница www.zastitapotrosaca.gov.rs

Vesti iz oblasti
Najčitanije vesti:
Viber tehnička podešavanja
Upoznajte Tik Tok , novu društvenu mrežu
Instagram tehnička podešavanja