Najnovije smernice za zaštitu i poštovanje prava dece u digitalnom okruženju SE

Glavni cilj Saveta Evrope jeste da omogući bezbedan boravak svih nas na internetu i korišćenje svih informaciono komunukacionih tehnologija. Deca su najranjivija i najosetljivija grupa koju je neophodno zaštiti, a da pri tome sva njihova prava budu zaštićena. Kako bi deca u svom okruženju bila zaštićena Savet Evrope svojim strategijama utvrdio je smernice za zaštitu i poštovanje prava dece u digitalnom okruženju.

U smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju ističe se da države i drugi relevantni akteri treba da prepoznaju evoluirajuće sposobnosti dece, uključujući decu sa smetnjama u razvoju ili u osetljivim situacijama, kao i da osiguraju da se usvoje politike i prakse kojima bi se odgovorilo na njihove potrebe u odnosu na digitalno okruženje.

Ukazuje se da države treba da preduzimaju odgovarajuće mere kako bi se obezbedilo da sva deca imaju adekvatan, dostupan i bezbedan pristup uređajima, povezivanju, uslugama i sadržajima koji su posebno namenjeni deci, ali i da se predvide svi mehanizmi zaštite prava dece u digitalnom orkuženju.

Zajedno sa strategijom Saveta Evrope za prava deteta, Strategijom upravljanja internetom, Vodičem za ljudska prava za korisnike interneta i Smernicama za poštovanje, zaštitu i ostvarivanje prava deteta u digitalnom okruženju formirana su osnovna pravila za brigu o deci u digitalnom svetu.

Prezentaciju preuzmite klikom na ovaj link

Vesti iz oblasti
Najčitanije vesti:
Upoznajte Tik Tok , novu društvenu mrežu
Viber tehnička podešavanja
Instagram tehnička podešavanja