Najčešća pitanja koje su postavljana Nacionalnom kontakt centar za bezbednost dece na internetu u vezi sa fotografijama

1. Da li mogu da fotografišem ili snimam svoje dete u školi ili na školskim događajima?


Proverite sa školom ili organizacijom koja je organizovala događaj. Škola i/ili organizacija vašeg deteta trebalo bi da obezbedi detalje o politici na temu medija ili politiku o fotografisanju/snimanju.


2. Šta ja mogu da uradim ukoliko sam zabrinut/a po pitanju postojeće prakse fotografisanja u školi/klubu/organizaciji mog deteta? 


Direktno kontaktirajte školu ili organizaciju kako biste ukazali na svoju zabrinutost. Škole i organizacije bi trebalo da vam ukažu na svoju politiku u oblasti medija. Trebali bi da vam ukažu na detalje o vrsti fotografija koje se mogu objaviti, načinu na koji će se koristiti i kako se dobija pristanak od roditelja ili staratelja. Kada su u pitanju deca, mora postojati saglasnost roditelja. Zakon ne dozvoljava javno objavljivanje audio ili video zapisa bez saglasnosti roditelja. Objavljivanje na drustvenim mrezama se smatra javnim objavljivanjem.


3. Da li fotografije ili snimci koji se objave na socijalnim mrežama postaju vlasništvo vlasnika sajtova?


Pojedini sajtovi društvenih mreža daju sebi pravo da kopiraju i koriste vaše fotografije i snimke. Usluge socijalnih mreža mogu imati Uslove korišćenja ili Izjavu o pravima i odgovornostima kojima se navodi način na koji koriste vaše fotografije, snimke i informacije—njih bi trebalo pažljivo proveriti pre donošenja bilo kakve odluke o tome da li dajete pristanak za objavljivanje fotografija vašeg deteta.


4. Fotografija ili snimak mog deteta je objavljen online bez moje dozvole. Kako mogu isti da uklonim?


Najpre bi trebalo da tražite od osobe koja je objavila fotografiju ili snimak da isti ukloni. Ukoliko ta osoba odbije to da uradi ili vi ne znate ko je objavio dati sadržaj, možete kontaktirati ili prijaviti svoju zabrinutost odgovornom sajtu društvene mreže.


Informacije za škole i organizacije


Škole, organizacije zajednice i sportski klubovi mogu praviti i deliti fotografije i snimke da bi zabeležili događaje i proslavljali postignuća. Kako biste se postarali da svi mogu uživati u deljenju fotografija i snimaka, trebalo bi da razmotrite politiku medija i date pristanak važećem uređenju.


5. Da li moja organizacija mora imati politiku o društvenim medijima?


Dobra je praksa za sve organizacije da imaju važeću politiku o društvenim medijima. Ta politika bi trebalo da pruža informacije o sledećem:


 • definisanje i utvrđivanje pristupa i uređivanja društvenih medija od strane vaše organizacije

 • šta se smatra prihvatLjivom a šta neprihvatLjivom upotrebom medija

 • neprihvatanje sajber-maltretiranja/uznemiravanja i koraci za reagovanje na incidente te vrste

 • postupci praćenja naloga na medijima

 • upotreba logoa/IP adrese vaše škole/organizacije ili navođenje brenda

 • kako organizacija obučava osobLje po pitanju rukovanja medijima

 • posledice nepoštovanja

 • kako će organizacija urediti šerovanje fotografija i snimaka dece.


Politika društvenih medija trebala bi takođe da uključi i mehanizam priznavanja i prihvatanja uslova politike.


6. Koja je najbolja praksa fotografisanja i snimanja dece?


Najbolja praksa po pitanju fotografisanja i snimanja dece uključuje:


 • dobijanje dozvole od roditelja za fotografisanje i snimanje pri upisu deteta ili registraciji

 • navođenje da li organizacija dozvoljava roditeljima/starateljima da snimaju događaje


7. Da li mi je potrebno odobrenje roditeLja za objavLjivanje fotografija i snimaka na društvenim medijima?


Organizacije i škole moraju dobiti pismenu dozvolu od roditelja/staratelja deteta ili mlade osobe za sve fotografije ili snimke pre nego što se objave na bilo kom mediju uključujući sajtove socijalnih medija, druge sajtove ili biltene.


8. Kako rukujemo informacijama, fotografijama i snimcima koji se objave na našim sajtovima?


Škole i organizacije bi trebalo da odrede moderatora njihovih stranica na medijima koji će biti odgovoran za redovno pregledanje i praćenje sadržaja. Takođe bi trebalo da bude razvijena politika praćenja i ona bi trebalo da bude dostupna u politici medija škole ili organizacije.


Moderator bi trebalo da:


 • bude upoznat sa podešavanjima privatnosti po pitanju usluga društvenih medija

 • bude upoznat sa sajtovima/aplikacijama koje koristi pri postavljanju fotografija i snimaka

 • aktivno prati stranicu na datom društvenom mediju

 • što pre ukolni potencijalno uvredljiv sadržaj


9. Čega bi trebalo da budemo svesni kada objavljujemo fotografije i snimke?


Fotografije i snimci na socijalnim medijima lako se mogu kopirati i deliti na mnogim drugim sajtovima. Pre objavljivanja fotografije ili snimka uzmite u obzir vašu ciljanu publiku.


Izbegavajte fotografije i snimke koji:


 • su nepristojni, uvredljivi ili zlonamerni prema bilo kojoj osobi

 • narušavaju ili povređuju nečiju reputaciju odnosno izlažu ih javnom ismevanju i postiđenosti

 • sadrže lične podatke kao npr. puno ime i prezime, lični kontakt ili uniforme kojima se može utvrditi lokacija

 • prikazuju dete koje je očito uznemireno ili pod stresom.


10. Da li je bezbedno objaviti fotografije svog deteta online?


 • Šerovanje fotografija naše dece sa prijateljima i porodicom jeste jedna od najpopularnijih upotreba socijalnih medija i postalo je svakodnevni način održavanja kontakta. Ali, vredi znati činjenice pre postavljanja slika ili pre nego što dozvolite drugima da postavljaju slike vaše dece.

 • Najpre, postavljanje slika vaše dece stvara digitalni otisak - i neku vrstu elektronskog traga – koji kreira njihove identitete u svetu u koji nisu izabrali da sami uđu. Jednog dana, vaši predškolci će porasti i možda neće želeti postojanje video sadržaja iz dana kada su bili u pelenama negde na internetu koje bi njihovi prijatelji mogli da otkriju! Kao drugo, jednom kada objavite neku fotografiju online, vi gubite kontrolu nad njom. Neko bi lako mogao da je iskopira, taguje, sačuva ili na drugi način upotrebi, a da vi za to nikad ne saznate. Na kraju, sve što postujete sadrži informacije koje su značajne za oglašivače i sakupljače podataka; objavljivanje fotografije deteta identifikuje vas kao nekog ko bi mogao zainteresovan za proizvode za decu, na primer.

 • Konačno, možete minimalizovati posledice sledećim predostrožnostima: Korisite podešavanja privatnosti; ograničite publiku postova (npr. samo na porodicu); isključite GPS na vašem telefonu; razmotrite upotrebu nadimaka (nicknames) za vašu decu.


11. Kako da se postaram da moje dete ne razotkriva previše o sebi na Facebook-u ili Instagram-u?


 • Zauzmite dvostruki pristup. Najpre, proverite da li su vaša deca pod rizikom od prekomernog otkrivanja sadržaja. Ne donosite konačnu odluku dok ne razgovarate sa svojom decom; prestrog pristup bi mogao da ih navede da se isključe iz komunikacije sa vama. Pitajte ih o sadržajima koje oni i njihovi prijatelji dele. Postarajte se da nisu pod pritiskom ostavljanja stvari zbog kojih se ne osećaju lagodno. Takođe razgovarajte o rizicima preteranog otkrivanja informacija, što uključuje narušavanje nečije reputacije i kajanje zbog deljenja ličnih podataka.

 • Kao drugo, proverite podešavanja privatnosti. Deca ne razmišljaju uvek o posledicama svojih radnji. Zato su veoma važna podešavanja privatnosti. Čak i ako deca razmisle pre nego objave neki post, ukoliko njihova podešavanja privatnosti nisu omogućena (ili nisu dovoljno stroga) može se desiti da šeruju više nego što su planirali.

Vesti iz oblasti
Najčitanije vesti:
Upoznajte Tik Tok , novu društvenu mrežu
Viber tehnička podešavanja
Lažni i hakovani profili