Uredba za bezbednost dece na internetu prekretnica u razvoju informacionog društva

"Usvajanje Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, na današnjoj sednici Vlade Srbije, od ogromnog je značaja za zaštitu dece i mladih u informacionom društvu", ocenila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.„Današnji datum je prekretnica u razvoju informacionog društva u Srbiji. Prvi put je usvojen akt koji u zakonskom okviru uređuje pitanje bezbednosti dece na internetu. To znači da je država prepoznala potrebu da institucionalno reaguje na znatan porast prijava štetnog i nelegalnog sadržaja na internetu koji ugrožavaju bezbednost dece, i da na taj način spreči da ovaj problem eskalira“, naglasila je državni sekretar.Uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija nalaže da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je i predložilo usvajanje ovog akta, preduzima preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece na internetu putem informisanja i edukacije, kao i da uspostavi jedinstveno mesto za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu.„Na osnovu Uredbe do kraja godine biće uspostavljen jedinstveni kontakt centar putem kojeg ćemo sprovoditi savetovanje dece, roditelja, učenika i nastavnika, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja interneta, uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta. Na taj način, aktivnosti centra direktno će uticati na podizanje nivoa digitalne svesti. Ali, putem ovog centra biće omogućen i prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa deteta“, objasnila je Matić i dodala da će funkcija centra biti i prosleđivanje prijava o neprimerenom ili štetnom sadržaju nadležnim institucijama, u okviru Uredbom definisane međuresorne saradnje.Uredba je u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Opštim protokolom Vlade Srbije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i Strategijom EU za bolji internet za decu iz 2012.U Srbiji je početkom godine prvi put usvojen i Zakon o informacionoj bezbednosti, a u pripremi je i Strategija razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije, čijom će izradom biti dodatno poboljšano digitalno okruženje i informaciona bezbednost svih građana Srbije.

Vesti iz oblasti
Najčitanije vesti:
Upoznajte Tik Tok , novu društvenu mrežu
Viber tehnička podešavanja
Lažni i hakovani profili