Listen to this article

Centar za prava deteta razvio je digitalnu platformu prilagođenu deci, na kojoj se nalaze relevantne informacije o prevenciji i zaštiti dece od seksualnog iskorišćavanja i zlostavljanja na internetu.
Platforma informiše decu o procedurama, praksi i savetima kako dete da prepozna onlajn rizike, kako da reaguje, kao i kome može da se obrati za pomoć i podršku. Na platformi su dostupne i informacije o Konvenciji Saveta Evrope o zaštiti dece od seksulanog iskorišćavanja i seksualnog zlostavljanja („Lanzarote konvenciji“), koja predstavlja značajan korak napred u prevenciji seksualnih delikata nad decom, procesuiranju učinioca i zaštite dece žrtava.
Platforma je izrađena u okviru projekta „Jačanje mehanizama za prevenciju i zaštitu dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu” koji sprovodi Centar za prava deteta uz podršku Saveta Evrope i finansijsku podršku Fonda za okončanje nasilja nad decom.
Platformi se može pristupiti i na ovom linku:

http://tvojaprava.cpd.org.rs/sigurnostnainternetu.html