Listen to this article

Dovoljno je da dete pošalje samo jednu sliku i ona će biti dovoljna za dalje ucenjivanje i prinudu!

Deca najviše vole Tik Tok, ali sa druge dve društvene mreže primili smo više prijava kada je reč o digitalnom nasilju i seksualnom uznemiravanju dece na internetu. Ovo je istakla Tatjana Đurašković, glavna inspektorka u Odeljenju za suzbijanje visokotehnološkog kriminala u MUP, na konferenciji o digitalnom nasilju koja je održana u Narodnoj Skupštini Srbije.

Instagram je najzastupljeniji po broju prijava, a nakon njega sledi Viber – precizirala je Đurašković.

Posebno je opasno, upozorila je ona, to što kada pedofili jednom dođu do pornografskog materijala, oni ga dalje koriste za prinudu. To znači da je dovoljno da dete pošalje samo jednu sliku i ona će biti dovoljna za dalje ucenjivanje i prinudu.

Prema rečima Tatjane Đurašković, primetan je trend porasta broja krivičnih dela i izvršilaca, što je i rezultat povećanog broja prijava građana, odnosno roditelja, a prijave se uglavnom odnose na neku vrstu seksualnog uznemiranja ili seksualne eksploatacije putem interneta.

Ona je navela da je prošle godine podneto 135 krivičnih prijava, a od početka ove godine već 50.

Saša Živanović, penzionisani načelnik Odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala MUP Srbije i predsednik Instituta za bezbednosni menadžment, objasnio je i svoje viđenje prema kojem je 99 odsto dece koja koriste društvene mreže izloženo nasilju.

 On je na slikovit način pojasnio i koliko je uloga roditelja važna.

– Ima slučajeva da roditelji ne razumeju svoju decu i u teškim situacijama stavljaju teret odgovornosti na dete. Imali smo slučaj da smo dete bukvalno izvukli iz suicida, htelo je da se ubije jer je bilo izloženo najbrutalnijem digitalnom nasilju gde je moralo da izvodi pornografske predstave pred digitalnom kamerom, a taj materijal se posle delio. Kada smo objasnili roditeljima šta se tu desilo i kada je počelo da se radi s detetom, otac, umesto da je stao u zaštitu deteta, rekao da je to svakome moglo da se dogodi i da je pružio podršku. Optužio je devojčicu da je išao da radi na crno u Švajcarsku da bi mogao da joj kupi laptop. Uloga roditelja je ključna – rekao je Živanović.

U situacijama poput ove, žrtvu uvek treba podržati, razgovarati sa njom i biti joj podrška. Nikako ne smemo žrtvi prigovarati, kinjiti je ili joj zabraniti korišćenje digitalnih tehnologija.
Dete nikada nije krivo.

Pogledajte kratak film na koj način  pedofili vrbuju decu na internetu!

Video: „Reci Ne!“

https://www.youtube.com/watch?v=wgkDk2VjYho&t=8s&ab_channel=MUPRepublikeSrbije