BUDITE OPREZNI

Sexting

Pogledajte ili preuzmite brošuru i informišite se šta je to seksting, koliko može biti opasan i…

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs