Listen to this article

RAČUNAR

Pre nego što počnete: Ograničeni režim funkcioniše na nivou pregledača ili uređaja, pa je potrebno da ga uključite u svakom pregledaču koji koristite na računaru. Ako pregledač podržava više profila, potrebno je da ga aktivirate za svaki profil. Možete da zaključate ograničeni režim ako želite da bude aktivan za sve korisnike ovog pregledača.

Uključivanje i isključivanje ograničenog režima

  • Prijavite se na YouTube nalog.
  • Idite do dna bilo koje YouTube stranice i kliknite na padajući meni Ograničeni režim.
  • Izaberite vrednost Uključen ili Isključen.
  • Kliknite na Sačuvaj.

  • Aktiviran ograničeni režim ostaje aktivan bez obzira na to da li ste prijavljeni (ili da li se druga osoba prijavila na drugi YouTube nalog). Odjavite se sa naloga sa kojeg je aktiviran ograničeni režim, tako da drugi korisnici računara ne mogu da izmene podešavanje.

   Zaključavanje i otključavanje ograničenog režima

   Zaključavanje ograničenog režima

    1. Prijavite se na YouTube nalog.
    1. Idite do dna bilo koje YouTube stranice i kliknite na padajući meni Ograničeni režim.
    1. Izaberite opciju Zaključaj ograničeni režim u ovom pregledaču
    1. Kada bude zatraženo, unesite lozinku za nalog.

 

  • Otključavanje ograničenog režima
    1. Prijavite se na YouTube nalog.
    1. Idite do dna bilo koje YouTube stranice i kliknite na Otključaj ograničeni režim u ovom pregledaču.
    1. Unesite korisničko ime i lozinku kada bude zatraženo.
    1. Idite do dna stranice i izaberite vrednost Isključen.
    1. Kliknite na Sačuvaj.

 

  • Ograničeni režim ne može da se deaktivira?

   Ako ste uneli korisničko ime i lozinku, a ograničeni režim je i dalje aktivan, zatražite pomoć od administratora sistema

   ANDROID

   Aplikacija za Android

    1. Prijavite se na nalog.
    1. U gornjem desnom uglu dodirnite meni
    2. Izaberite Podešavanja > Opšte.
    1. Uključite ili isključite Ograničeni režim.

 

  • Sajt za mobilne uređaje
    1. Prijavite se na nalog.
    1. U gornjem desnom uglu dodirnite meni
    2. Dodirnite Podešavanja.
    1. Dodirnite Ograničeni režim da biste ga uključili ili isključili.

 

  • Android TV

   Napomena: Ovom radnjom se upravlja ograničenim režimom samo u Android TV-u.

    1. Prijavite se na nalog.
    1. Na početnom ekranu idite do reda Aplikacije.
    1. Izaberite YouTube.
    1. Idite nadole i izaberite Podešavanja.
    1. Izaberite Ograničeni režim ili Bezbedni režim.
    1. Izaberite Omogućeno ili Onemogućeno.

 

  • Aktiviran ograničeni režim ostaje aktivan bez obzira na to da li ste prijavljeni (ili da li se druga osoba prijavila na drugi YouTube nalog). Odjavite se sa naloga sa kojeg je aktiviran ograničeni režim, tako da drugi korisnici računara ne mogu da izmene podešavanje.

   IPHONE I IPAD

   Aplikacija za iOS

    1. Prijavite se na nalog.
    1. U gornjem desnom uglu dodirnite meni
    2. Dodirnite Podešavanja.
    1. Dodirnite Filter ograničenog režima.
    1. Uključivanje i isključivanje ograničenog režima:
      • Bez filtriranja: Ograničeni režim je isključen
      • Strogo: Ograničeni režim je uključen

 

  • Sajt za mobilne uređaje
    1. Prijavite se na nalog.
    1. U gornjem desnom uglu dodirnite meni
    2. Dodirnite Podešavanja.
    1. Dodirnite Ograničeni režim da biste ga uključili ili isključili.

 

  • Kojeg bi uzrasta moje dete trebalo da bude da bi koristilo YouTube?

   Da biste otvorili YouTube nalog, morate da potvrdite da imate bar 13 godina. Ako video bude prijavljen i otkrijemo da je otpremalac netačno naveo uzrast tokom otvaranja naloga, ugasićemo taj nalog.

   Saveti za roditelje

   Pozivamo sve članove da pregledaju smernice zajednice, pošto se u njima navodi koji sadržaji i kakvo ponašanje su prihvatljivi na YouTube-u.

    • Neka vaši tinejdžeri naprave svoje plejliste omiljenih video snimaka, a vi napravite svoje. Zatim ih pogledajte zajedno. Videćete šta tinejdžeri gledaju, a oni će možda saznati ponešto novo o vama.
    • Povedite tinejdžere na put kroz svoje TV detinjstvo tako što ćete sastaviti plejlistu klipova iz omiljenih emisija.
    • Pretvorite gledanje YouTube -a u igru. Pogađajte koje vrste video snimaka su popularne na određenom mestu, a zatim pomoću napredne pretrage gledajte video snimke samo za tu lokaciju. To je odličan način da sa decom razgovarate o stereotipima, ukusima, sličnostima i razlikama pojedinih kultura.

 

  • Uznemiravanje i maltretiranje preko interneta

   U uznemiravanje spadaju:

    • Uvredljivi video snimci, komentari i poruke
    • Otkrivanje nečijih ličnih podataka, uključujući osetljive podatke koji mogu da otkriju identitet, npr. JMBG, broj pasoša ili broj bankovnog računa.
    • Zlonamerno snimanje neke osobe bez njene saglasnosti
    • Namerno postavljanje sadržaja da bi se neko ponizio
    • Postavljanje negativnih komentara/video snimaka o drugoj osobi i komentara/video snimaka čija je svrha da nekoga povrede
    • Nepotrebna seksualizacija, u koju spadaju svi oblici seksualnog uznemiravanja i seksualnog maltretiranja
    • Podsticanje na uznemiravanje drugih korisnika i autora

 

  • Saveti:
    • Ozbiljno razmislite o tome kako možete da budete shvaćeni na internetu i nemojte da postavljate nešto što može da ugrozi vaš imidž ili bezbednost.
    • Nemojte da ćutite: Recite prijateljima da prekinu maltretiranje na mreži i izrazite mišljenje protiv maltretiranja preko interneta kada ga vidite na sajtu.
    • Recite nekoj odrasloj osobi ukoliko imate problem na internetu.
    •  Ako vam neki korisnik dosađuje, izbrišite njegove komentare i blokirajte ga da više ne bi mogao da piše komentare. Možete i da isključite komentare na dati video ili da ih podesite tako da se objavljuju tek uz vaše odobrenje.
    • Poštujte tuđa mišljenja na mreži, ali znajte kada ona pređu granicu.
    • Prijavite problematične korisnike i sadržaj pomoću YouTube-ove alatke za prijavljivanje.

 

  • Ponekad kritike i uvrede mogu da se pretvore u ozbiljno uznemiravanje i maltretiranje preko interneta. Ako su vam upućene konkretne pretnje i ako se ne osećate bezbedno, recite to odrasloj osobi kojoj verujete ili prijavite pretnje lokalnoj policijskoj službi.

   Resursi za prosvetne radnike

   Ako ste prosvetni radnik, razmislite o korišćenju obrazovnog sadržaja na YouTube -u. Ovde se nalaze neki resursi koji će omogućiti vama i vašim učenicima da budete bezbedni dok koristite internet.

   Zanimljive lekcije i obrazovni resursi su vam dostupni na sledećim adresama: youtube.com/teachers, youtube.com/education i youtube.com/schools.

   Korišćenje video snimaka u učionici

   YouTube nije vlasnik sadržaja koji je postavljen na taj sajt, pa samim tim nije u poziciji da vam dâ prava na njegovo korišćenje. Tu dozvolu može da vam dâ samo vlasnik sadržaja. Da biste stupili u kontakt sa vlasnikom datog videa, kliknite na njegov kanal. Odatle ćete moći da mu pošaljete privatnu poruku sa molbom za pravo na korišćenje datog videa.

   Prijavljivanje

  • Neprikladan sadržaj: Ako vidite video snimak za koji mislite da je neprikladan, prijavite video. To je najbrži način da nam skrenete pažnju na potencijalno neprikladan sadržaj. Stručnjaci za YouTube smernice pregledaju prijavljene video snimke non-stop, tokom cele nedelje.
  • Privatnost: Ako naiđete na video snimak za koji mislite da narušava privatnost nekog učenika, nastavnika ili osobe zaposlene u školi, uputite njih ili njihove roditelje na smernice za privatnost i proces podnošenja žalbe za povredu privatnosti. Kada su u pitanju žalbe na privatnost, uklanjamo samo sadržaj u kom je aktere moguće identifikovati nedvosmisleno. Posetite odeljak o privatnosti našeg centra za bezbednost da biste saznali više.

 

 • Uznemiravanje: Samo roditelj ili staratelj može da podnese žalbu u ime deteta. Naš članak o uznemiravanju i maltretiranju preko interneta sadrži resurse koje možete da pogledate ako učenik ili nastavnik imaju nedoumice u vezi sa uznemiravanjem na YouTube-u.