Listen to this article

U januaru 2015. godine WhatsApp je bila najpopularnija aplikacija za razmenu poruka. Preduzeće sa sedištem u Kaliforniji odkupila je kompanija Facebook u februaru 2014. godine.

WhatsApp predstavlja mobilnu aplikaciju koja korisnicima omogućava da besplatno razmenjuju poruke i pozive, naravno uz uslov da su povezani na internet vezu. Pored slanja poruka i poziva korisnici mogu kreirati grupe u okviru kojih mogu razmeniti neograničen broj poruka, audio i video sadržaja. Broj učesnika grupe ograničen je na najviše 100 učesnika.

Pristup WhatsAppu sa računara

Whatsapp ima i veb verziju za ćaskanje preko internet pregledača na računaru. Potrebno je da odete na njihovu adresu:
https://web.whatsapp.com/ sa svog kompjutera, i da istovremeno sa svog telefona kliknete na meni, pa na WhatsApp web.

Promena broja telefona

Ukoliko želite da postojeći nalog vežete za drugi broj telefona, potrebno je samo da kliknete na Podešavanja – Nalog i da tu izaberete promeni broj. Kako biste započeli procedure promene broja, neophodno je da imate pristup i starom i novom broju telefona.

Šifrovanje poruka na WhatsApp-u

Neki od vaših najdražih trenutaka su podeljeni putem WhatsApp-a, zbog toga je u poslednjoj verziji aplikacije napravljeno šifrovanje od “kraja-do-kraja”. Kada su razmenjeni sadržaji šifrovani od kraja-do-kraja, obezbeđeni su da ne padnu u pogrešne ruke.