Listen to this article

Za sve one kojima je privatnost jako bitan element kada je dopisivanje u pitanju, Snapchat je idealno rešenje. Naime ova aplikacija trajno briše sve poslate poruke nakon  čitanja. Primalac ima do 10 sekundi da pogleda poruku, čim istekne vreme poruka se zauvek briše.

Kako instalirati Snapchat?

Prvo morate da preuzmete aplikaciju sa marketa.

 Nakon preuzimanja i instaliranja startujte aplikaciju.

1. Kada prvi put koristite Snapchat moraćete da kreirate nov nalog. Idite na taster sign up ”.

2. U prazna polja unesite svoj email, lozinku za ulazak u Snapchat i datum vašeg rođenja.

3. Unesite vaše korisničko ime pomoću koga će vas pronalaziti vaši prijatelji. Kada unesete korisničko ime stisnite taster  continue .

4. Ako se neko iz vašeg imenika registrovao za Snapchat vi ćete, sihronizacijom svog broja, znati ko je na Snapchat-u. Unesite svoj broj telefona i dodirnite na taster  verify .

5. Aplikacija će vas pitati na koji način želite da dobijete kod za aktivaciju. Preporučujem da to bude SMS porukom. Znači, dodirnite  send via SMS ”.

6. Kod koji vam je stigao porukom unesite u prazno polje.

7. Unošenjem zadnjeg broja pristiglog koda Snapchat vas automatski vodi na sledeću tranicu gde trebate da dodate prijatelje. Nakon štikliranja svih prijatelja koji su na Snapchat -u idite na taster  continue  koji je na dnu ekrana.

8. Kada startujete, podešenu Snapchat aplikaciju, na početnoj stranici će biti startovana kamera za što brže slanje slika i dopisivanje. Pored velikog, okruglog tastera za okidanje nalaze se dodatne opcije poput skraćenice za blic, za promenu kamere, skraćenica za nedavne prepiske i skraćenica za listu prijatelja.

9. Listi prijatelja možete pristupiti i prevlačenjem prsta na levo.

10. Nedavnim prepiskama takođe možete pristupiti prevlačenjem prsta na desno.

11. Kada napravite fotku, na vrhu ekrana imate taster za otkazivanje slanja slika, kao i taster za dodavanje teksta.

12. Na dnu ekrana imate taster pomoću kog određujete vreme prikaza slike. Ako odaberete recimo 10 sekundi, primalac te fotke ima mogućnost samo 10 sekundi da je pregleda, nakon čega se fotka trajno briše.

13. Sledeći  taster je za čuvanje slike koju ste napravili i taster za postavljanje napravljene slike za profilnu sliku.

14. Poslednja ikonica u nizu je taster za slanje napravljene slike. Dodirom na nju pojaviće se lista kontakta gde treba odabrati kome se slika šalje.