Saveti za trgovce
Zaštita potrošača nije samo namenjena zaštiti prava i interesa potrošača, već na neposredan način utiče i na bolje uslove poslovanja samih trgovaca. Šta to znači?

Informisan potrošač, potrošač koji zna koja su njegova prava i interesi, direktno utiče i da sam trgovac unapredi svoje poslovanje - na obostrano zadovoljstvo. Stoga, je ovaj deo namenjen trgovcu - namera je da se podsetite nekih obaveza koje imate prema potrošačima, ali i da vam pomognemo da ih i sami bolje razumete.

Zakon o zaštiti potrošača ne primenjuje se na ugovorne odnose dva pravna lica, već se primenjuje kada ugovor zaključuju potrošač (fizičko lice) i pravno lice, odnosno preduzetnik.

Treba imati u vidu da je zaštita potrošača multidisciplinarna oblast i da je pored poštovanja odredaba Zakona o zaštiti potrošača neophodno imati u vidu i druge pozitivne propise RS.

Brojke i vaše obaveze 

  • 2 godine - rok u kome ste odgovorni za saobraznost robe
  • 2 godine - rok u kome čuvate knjigu reklamacija
  • 3 dana - da vratite novac potrošačču koji je raskinuo ugovor zbog neisporuke robe 
  • 8 dana - da odgovorite na reklamaciju
  • 14 dana - da vratite novac potrošaču koji je odustao od kupovine putem Interneta, kataloga, na prezentaciji, preko TV prodaje
  • 15 dana - da reklamaciju koju ste prihvatili i rešite
  • 30 dana - da reklamaciju tehničke robe i nameštaja koju ste prihvatili i rešite 
  • 30 dana - rok u kome ste dužni da isporučite robu (ukoliko niste drugačije ugovorili)
Materijali
  • Vodič za e-trgovce - nastao u okviru IPA projekta „Razvoj elektronskog poslovanja“
stacked | amCharts