YouTube tehnička podešavanja

RAČUNAR

Pre nego što počnete: Ograničeni režim funkcioniše na nivou pregledača ili uređaja, pa je potrebno da ga uklјučite u svakom pregledaču koji koristite na računaru. Ako pregledač podržava više profila, potrebno je da ga aktivirate za svaki profil. Možete da zaklјučate ograničeni režim ako želite da bude aktivan za sve korisnike ovog pregledača.

Uklјučivanje i isklјučivanje ograničenog režima