Youtube najavljuje novu roditeljsku kontrolu za decu

Google je najavio da će dodati još opcija za roditeljski nadzor na njihovoj aplikaciji Youtube kids.

Šta je Youtube kids?

Youtube kids je aplikacija kreirana kao familijarna verzija youtube-a za mlađu decu, sa dodatkom roditeljske kontrole i filterima za video zapise.

Nove opcije roditeljske kontrole

Youtube će u narednom periodu predstaviti tri nove opcije u aplikaciji Youtube kids.

Ova kolekcija će omogućiti roditeljima da biraju kanale, kolekcije video zapisa i teme koje će biti dostupne njihovoj deci. Vremenom će se povećavati lista sigurnih partnera.

Ova opcija je kreirana kako bi pomogli roditeljima da smanje broj nepoželjnih sadržaja na koje bi njihova deca mogla da naiđu tokom korišćenja Youtube kids-a.