Šta je PEGI?

Šta je PEGI?

PEGI (engl.Pan-European Game Information) je panevropski sistem za procenjivanje uzrasne podobnosti sadržaja video-igara, koji je Evropska komisija ustanovila 2003.godine. Koristi se u preko 40 evropskih zemalјa, uklјučujujući i Srbiju.

 PEGI sistem sadrži ocene starosti koje pružaju smernice potrošačima a pre svega roditelјima da odluče da li će kupiti određenu video-igru za dete ili ne. Oznake ukazuju da li je konkretna video-igra primerena uzrastu deteta i kakav je njen sadržaj. Na primer, ukoliko se na igrici nalazi PEGI oznaka 7, to znači da je namenjena deci koja imaju 7 i više godina.

Starosne kategorije su: 3,7,12,16,18 a pored ovih brojčanih postoji i oznaka:  „Preporučen roditelјski nadzor“ koji se koristi za određene aplikacije.

PEGI uzrasne oznake


PEGI oznake za sadržaj igara


PEGI pruža savete u vezi sa starosnom prilagođenosti igre, međutim svako dete je drugačije i roditelјi bi na kraju trebali da odluče šta njihova deca mogu da gledaju ili doživlјavaju.

SAVETI ZA RODITELjE

 

SAVETI ZA DECU