Rezultati nagradnog konkursa „Digitalni čas“ u školskoj 2017/2018. godini

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija donelo je odluku o izboru radova koji se nagrađuju na nagradnom konkursu „Digitalni čas“ u školskoj 2017/2018. godini.

Na konkurs je prijavlјeno 158 radova, od kojih je 51 rad odabran za nagradu.

Nagrađeno je 17 radova u oblasti matematike, računarstva, informatike i tehničkog obrazovanja, 17 radova u oblasti društvenih nauka, umetnosti i sporta, i 17 radova u oblasti prirodnih nauka.

Svi radovi koji su ispunili uslove konkursa biće objavlјeni u elektronskom Zborniku radova na adresi http://zbornikradova.mtt.gov.rs/

Lista nagrađenih radova.

Spisak radova koji će biti objavlјeni u Zborniku.