Prekomerna upotreba interneta

Internet je odličan alat za pomoć u učenju i obrazovanju i neko vreme koje će vaše dete provesti na internetu će biti u tu svrhu. Zapravo, od prošle godine INFORMATIKA I RAČUNARSTVO u našim školama uveden je kao obavezan predmet za učenike petog i šestog razreda osnovnog obrazovanja. Od presudnog je značaja da pomognete vašoj deci da uspostave pravu ravnotežu između online vremena za učenje i online vremena za zabavu i društvene mreže.

Kako mogu da pomognem mom detetu da postigne odgovarajući balans?

Brojne studije su pokazale da dugotrajno sedenje može da poveća rizike povezane sa hroničnom bolešću, gojaznošću, problemima spavanja, srčanih bolesti i izostankom neposredne  socijalne komunikacije „oči u oči“. Pod dugotrajnim sedenjem podrazumeva se sedenje 8 – 12h i više, dnevno. Ovo se odnosi i na aktivnosti poput vožnje, rada na računaru  i gledanja televizije. Detetu internet pruža mnoge prednosti, uključujući bolja iskustva u učenju, kreativnost, društvenu interakciju, zabavu i poboljšanje motoričkih veština. Međutim, te prednosti gube svoju svrhu prekomernom upotrebom.

Ako vam se čini da online aktivnost vašeg deteta ima negativan uticaj na ličnu dobrobit ili fizičko ponašanje (ili na vašu porodicu), onda razmotrite predlog o vremenskim ograničenjima korišćenja interneta.

Neke od promena koje mogu ukazati na prekomernu upotrebu interneta uključuju:

•online aktivnosti koje ometaju opšte zdravlje i blagostanje

•opsesija određenim sajtovima ili igricama

•ljutnja kad se od deteta zatraži da odmori i ugasi računar

•bude uznemiren ili razdražljiv kada je udaljen od računara

•smanjen interes za društvene aktivnosti kao što je druženje, izlasci sa prijateljima, bavljenje sportom

•veliki umor

•zanemarivanje školskih obaveza

•naizgled izolovan ili povučen

•smanjena lična higijena

•negativne promene u  ponašanju

• glavobolja, naprezanje očiju i poremećaj sna

•preskakanje obroka


Neke promene u ponašanju su normalni deo odrastanja kao na primer tinejdžerski period, ali pokušajte da saznate sa čime se vaše dete bori, jer možda je žrtva sajberbulinga (vršnjačko nasilje putem interneta), ima problema sa prijateljima ili mu je mentalno zdravlje ugroženo. U razgovoru, pitajte svoje dete o tome koliko vremena provodi na internetu i objasnite zašto je to zabrinjavajuće i kakve su posledice.

Pokušajte da pokažete da ste svesni koliko su digitalne tehnologije neizostavni deo savremenog života i nikada nemojte da ga kaznite tako što ćete mu oduzeti tablet, mobilni telefon ili računar. Razgovarajte sa pedagogom i psihologom škole, oni mogu da vam pomognu.

Probajte da ga animirate nekim sportskim aktivnostima, hobijima, kućnim ljubimcem, šetnjama u prirodi…

Dogovorite se da nema interneta dok se ne urade domaći zadaci ili sredi kuća, nema mobilnog telefona na stolu dok traje obrok ili uveče posle 22h. Pokušajte da i vi ispoštujete ova pravila jer deci ste vi model ponašanja koji najpre usvajaju.

Pokušavajte sve, samo nikad ne odustajte!

Na kraju, kada su posledice od prekomerne upotrebe interneta toliko jake da ugrožavaju normalno funkcionisanje deteta, njegov psihički i fizički razvoj, obratite se zdravstvenim ustanovama koje se bave ovim problemom jer su zavisnost od interneta i zavisnost od video igrica, dijagnoze koje se leče.