Pre nego deci poklonite telefon…

Onog trenutka kada detetu poklonimo spakovan telefon nismo završili svoj deo, naša uloga tek počinje. Ne postoji tačno određena starosna granica kada je preporučljivo detetu pokloniti mobilni telefon ili računar. To zavisi od više faktora, od same zrelosti deteta, od potrebe da budete u kontaktu sa detetom, do samog odnosa dete – roditelj. Nešto najbitnije je da kada se odlučite na taj korak zajedno sa detetom uplovite u svet interneta i ne zaboravite sledeće: