Najčešća pitanja koje su postavlјana Nacionalnom kontakt centar za bezbednost dece na internetu u vezi sa fotografijama

1. Da li mogu da fotografišem ili snimam svoje dete u školi ili na školskim događajima?

Proverite sa školom ili organizacijom koja je organizovala događaj. Škola i/ili organizacija vašeg deteta trebalo bi da obezbedi detalјe o politici na temu medija ili politiku o fotografisanju/snimanju.

2. Šta ja mogu da uradim ukoliko sam zabrinut/a po pitanju postojeće prakse fotografisanja u školi/klubu/organizaciji mog deteta? 

Direktno kontaktirajte školu ili organizaciju kako biste ukazali na svoju zabrinutost. Škole i organizacije bi trebalo da vam ukažu na svoju politiku u oblasti medija. Trebali bi da vam ukažu na detalјe o vrsti fotografija koje se mogu objaviti, načinu na koji će se koristiti i kako se dobija pristanak od roditelјa ili staratelјa. Kada su u pitanju deca, mora postojati saglasnost roditelјa. Zakon ne dozvolјava javno objavlјivanje audio ili video zapisa bez saglasnosti roditelјa. Objavlјivanje na drustvenim mrezama se smatra javnim objavlјivanjem.

3. Da li fotografije ili snimci koji se objave na socijalnim mrežama postaju vlasništvo vlasnika sajtova?

Pojedini sajtovi društvenih mreža daju sebi pravo da kopiraju i koriste vaše fotografije i snimke. Usluge socijalnih mreža mogu imati Uslove korišćenja ili Izjavu o pravima i odgovornostima kojima se navodi način na koji koriste vaše fotografije, snimke i informacije—njih bi trebalo pažlјivo proveriti pre donošenja bilo kakve odluke o tome da li dajete pristanak za objavlјivanje fotografija vašeg deteta.

4. Fotografija ili snimak mog deteta je objavlјen online bez moje dozvole. Kako mogu isti da uklonim?

Najpre bi trebalo da tražite od osobe koja je objavila fotografiju ili snimak da isti ukloni. Ukoliko ta osoba odbije to da uradi ili vi ne znate ko je objavio dati sadržaj, možete kontaktirati ili prijaviti svoju zabrinutost odgovornom sajtu društvene mreže.

Informacije za škole i organizacije

Škole, organizacije zajednice i sportski klubovi mogu praviti i deliti fotografije i snimke da bi zabeležili događaje i proslavlјali postignuća. Kako biste se postarali da svi mogu uživati u delјenju fotografija i snimaka, trebalo bi da razmotrite politiku medija i date pristanak važećem uređenju.

5. Da li moja organizacija mora imati politiku o društvenim medijima?

Dobra je praksa za sve organizacije da imaju važeću politiku o društvenim medijima. Ta politika bi trebalo da pruža informacije o sledećem:

Politika društvenih medija trebala bi takođe da uklјuči i mehanizam priznavanja i prihvatanja uslova politike.

6. Koja je najbolјa praksa fotografisanja i snimanja dece?

Najbolјa praksa po pitanju fotografisanja i snimanja dece uklјučuje:

7. Da li mi je potrebno odobrenje roditeLja za objavLjivanje fotografija i snimaka na društvenim medijima?

Organizacije i škole moraju dobiti pismenu dozvolu od roditelјa/staratelјa deteta ili mlade osobe za sve fotografije ili snimke pre nego što se objave na bilo kom mediju uklјučujući sajtove socijalnih medija, druge sajtove ili biltene.

8. Kako rukujemo informacijama, fotografijama i snimcima koji se objave na našim sajtovima?

Škole i organizacije bi trebalo da odrede moderatora njihovih stranica na medijima koji će biti odgovoran za redovno pregledanje i praćenje sadržaja. Takođe bi trebalo da bude razvijena politika praćenja i ona bi trebalo da bude dostupna u politici medija škole ili organizacije.

Moderator bi trebalo da:

9. Čega bi trebalo da budemo svesni kada objavlјujemo fotografije i snimke?

Fotografije i snimci na socijalnim medijima lako se mogu kopirati i deliti na mnogim drugim sajtovima. Pre objavlјivanja fotografije ili snimka uzmite u obzir vašu cilјanu publiku.

Izbegavajte fotografije i snimke koji:

10. Da li je bezbedno objaviti fotografije svog deteta online?

11. Kako da se postaram da moje dete ne razotkriva previše o sebi na Facebook-u ili Instagram-u?