Javno-privatna partnerstva za jačanje informacione bezbednosti

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, izjavila je da je u rešavanju pitanja informacione bezbednosti preduzet sistemski pristup u uspostavljanju regulative u ovoj oblasti, zaštiti ključnih servisa, kao i u borbi protiv sajber kriminala, podsetivši da je zahvaljujući takvim naporima, prema indeksu razvoja nacionalne informacione bezbednosti Srbija je na visokom 16. mestu na listi od 114 zemalja koju je utvrdila estonska e-governance academy.

U uvodnom obraćanju na okruglom stolu na temu „Javno-privatna partnerstva za sajber bezbednost“, koji je organizovao Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga (DCAF) u saradnji sa Ministarstvom trgovine, turizma i telekomunikacija, državni sekretar je rekla da to Ministarstvo podržava ovaj vid razmene i saradnje.

„Pored saradnje sa institucijama i nevladinim organizacijama na ovom polju, između ostalih, sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Fondacijom Share, Ministarstvo je uključeno i u rad „Petničke grupe“, koja predstavlja pozitivan primer javno-privatnog partnerstva za jačanje informacione bezbednosti“, navela je Matić.

Ona je najavila izmene Zakona o informacionoj bezbednosti radi potpunog usklađivanja sa evropskom NIS direktivom (Direktivom o mrežnoj i informacionoj bezbednosti).

„Predviđeno je smanjenje broja IKT sistema od posebnog značaja, zatim dopunjavanje liste oblasti sa uslugama digitalne infrastrukture, kao i definisanje postupanja relevantnih organa i institucija u slučaju incidenta koji značajno ugrožavaju i narušavaju informacionu bezbednost u Republici Srbiji“, saopštila je državni sekretar.

Ona je istakla i značaj međunarodne saradnje u ovoj oblasti, u cilju razmene informacija, znanja i iskustva, kao i regionalne saradnje u okviru Digitalne agende za Zapadni Balkan koja je pokrenuta na Digitalnoj skupštini u Sofiji u junu ove godine.