Internet bonton

Internet nije samo mreža računara, nego i velika neformalna zajednica lјudi sa sopstvenim kodeksom ponašanja. Zato Nacionalni kontakt centar daje nekoliko saveta vezanih za komunikaciju putem interneta.

1. Uvek se pitajte tri stvari: Da li su informacije koje pišete ili šalјete – dobre, tačne i korisne?

2. U dopisivanju, poruke nemojte pisati velikim slovima jer će izgledati kao da vičete ili galamite, a to je nepristojno. U redu je reč ili dve napisati velikim slovima radi isticanja ali nikako nije u redu vikati.

3. Nigde na internetu ne objavlјujte lične podatke o svojim prijatelјima, sadržaj vaše elektronske komunikacije ili fotografije a da za to niste dobili njihovu saglasnost.

4. Ne učestvujte u tračevima i raspravama u kojima se ismeva nečiji izgled i osobine, odnosno koji potpiruju verske, nacionalne, polne ili druge sukobe. Najbolјa reakcija na provokacije jeste ne reagovati!

5. Ako naiđete na nečiji otvoren sandučić elektronske pošte, odjavite se s njega i zatvorite ga. Pravilo o neotvaranju i nečitanju tuđih pisama jednako važi i na internetu.