Francuska zabranila upotrebu mobilnih telefona u školi

Zahvaljujući novom zakonu, deca u Francuskoj mlađa od 15 godina od ovog ponedeljka više ne smeju da koriste mobilne telefone u toku nastave.

Zabrana korišćenja mobilnih telefona tokom nastave je aktuelna od 2010. godine, a sa novim zakonom zabranjena je njihova upotreba i za vreme odmora, kao i za vreme ručka.

Škole imaju pravo da izaberu da li žele da uključe zabranu i za učenike starije od 15 godina. Takođe, postoje i izuzeci u zabrani, kada su u pitanju deca sa posebnim potrebama.

Po novom zakonu učenici će morati da ugase svoje mobilne telefone ili da ih ostave u školskom ormariću.

Francuski ministar obrazovanja Žan Mišel Blanker je u junu podržao novi zakon i nazvao ga „Zakon 21. veka“. Ovaj zakon će, kako je rekao, poboljšati disciplinu među 12 miliona učenika u Francuskoj.


Izvor: Business Insider