Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost

"Digitalno opismenjavanje dece i mladih je uslov za pravilno, efikasno i bezbedno korišćenje novih tehnologija", saopštila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, na konferenciji povodom Dana bezbednog interneta u Naučno tehnološkom parku Beograd. 

Ona je čestitala nagrađenim nastavnicima na konkursu „Digitalni čas“, kojima su ovom prilikom svečano uručene diplome, i poručila da je njihov doprinos klјučan u kompleksnom procesu razvoja digitalne kulture novih generacija.

Na ovogodišnjem konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, nagrađen je 51 rad, a svi radovi koji su ispunili uslove konkursa biće objavlјeni na adresi zbornikradova.mtt.gov.rs.

„Osim „Digitalnog časa“ Ministarstvo nadležno za telekomunikacije sprovodi i druge programe i projekte za podsticanje primene IKT-a u obrazovanju, među kojima je najvažnije povezivanje svih osnovnih i srednjih škola na Akademsku mrežu Srbije. Umrežavanje je sprovedeno prošle godine, čime su škole dobile besplatan i bezbedan internet i infrastrukturnu podršku za efikasno sprovođenje nastave informatike“, podsetila je državni sekretar.

„Ministarstvo takođe već dve godine za redom sprovodi školsku kampanju za pametno i bezbedno korišćenje digitalnih tehnologija, IT karavan koji je do sada obuhvatio preko 10000 đaka, a ove godine biće posvećen i roditelјima. U okviru kampanje promoviše se i Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu, koji je za godinu dana od osnivanja imao preko 4000 poziva“, navela je Matić.

Na konferenciji je govorila i državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Anamarija Viček, koja je istakla da to Ministarstvo sistemski i dugoročno utiče na formiranje digitalne kulture mladih, kao i na njihov bezbednosni status u onlajn okruženju.

„Uvođenjem obaveznog predmeta informatike i računarstvo u osnovnoj školi obezbeđen je potpuni obuhvat učenika tog uzrasta, a aktivnosti na kontinuiranim obukama nastavnika svakako će dugoročno doprineti razvoju digitalne pismenosti i bezbednosti“, rekla je Viček.

Specijalni gost konferencije, predstavnik Unicefa Srbija Mišel Sen-Lo rekao je da je jasno da su deca u centru digitalne politike Srbije i da je potrebno da propisi i mehanizmi za bezbednost dece na internetu budu potpuno operacionalizovani, naročito kada se radi o čuvanju privatnosti i identiteta dece onlajn.

„Unicef je, kao i uvek, spreman da pruži podršku, kako bi sva deca iskoristila mogućnosti digitalnog doba i bila opremlјena adekvatnim veštinama da efikasno i bezbedno učestvuju u društvenom, civilnom, ekonomskom i političkom životu“, istakao je Sen-Lo. 

Ovom prilikom održane su i dve panel diskusije: „Digitalna pismenost za digitalnu bezbednost“ i „Institucionalni i civilni odgovor na ugrožavanje bezbednosti dece na internetu“, u kojima su učestvovali predstavnici obrazovnog i zdravstvenog sektora, Ministarstva unutrašnjih poslova, nevladinih organizacija „Save the Children“ i Unicef, predstavnici Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i Igor Jurić, osnivač Fondacije Tijana Jurić.

Međunarodni Dan bezbednog interneta danas se obeležava u preko 130 zemalјa širom sveta, sa porukom „Kreiraj, poveži, podeli poštovanja: Bolјi internet počinje sa tobom“.


Sve slike sa događaja možete pogledati na linku:

http://www.pametnoibezbedno.gov.rs/rs-cir/galerije/dan-bezbednog-interneta