Oblasti delovanja:

Pretraži po ključnoj reči:

 • Ujedinjeni za bolji i bezbedniji internet

  Objavljeno 07.02.2017. u Digitalna bezbednost

  Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu počeće sa radom 27. Februara, najavila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Vlade Republike Srbije, Tatjana Matić.

  Na konferenciji povodom Dana bezbednog interneta, u Naučno-tehnološkom parku Beograd, Matić je istakla da će u radu centra kojim će koordinirati Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, učestvovati i Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i Republičko javno tužilaštvo.

  Državni sekretar je istakla i značaj saradnje sa civilnim sektorom, podsetivši da je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija za ovu godinu podržalo 71 projekat za razvoj informacionog društva, od toga 20 na temu bezbednost dece na internetu.

  „Programi koje ove organizacije sprovode i podaci do kojih dolaze su nama izuzetno dragoceni. Ovih dana su dve organizacije i medijski predstavile svoje projekte, Fondacija „Tijana Jurić“ i Centar za unapređenje kulture života i rada – ŽIR“, gde smo mogli da čujemo i da je svaki treći osnovac žrtva elektronskog nasilja, da je svaka četvrta devojčica spremna da se vidi sa osobom koju je upoznala preko interneta, kao i da je samo 12 odsto srednjoškolaca upoznato sa rizicima korišćenja interneta“, upozorila je Tatjana Matić.

  „Ovi zabrinjavajući podaci za nas predstavljaju dodatni razlog da nastavimo sa zajedničkim naporima za poboljšanje bezbednosti i zaštite dece na internetu, uz razvoj njihove digitalne pismenosti. Nije dovoljno da imaju informatiku u školama, već i da nastavni program iz tog predmeta bude u skladu sa potrebama savremenog vremena“, zaključila je državni sekretar.

  Na svečanom otvaranju konferencije govorile su i Snežana Marković, savetnica za informaciono komunikacione tehnologije u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Gordana Danilović Grković, direktorka Naučno-tehnološkog centra Beograd.

  Konferencija povodom Međunarodnog dana bezbednog interneta, 7. februara, u organizaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, uz saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, okupila je predstavnike državne uprave koji su uključeni u pokretanje Nacionalnog kontakt centra za bezbednost dece na internetu, kao i nevladine organizacije čiji su projekti odobreni na Javnom konkursu Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija za dodelu sredstava za programe za razvoj informacionog društva.

  Učesnici su predstavili programe i aktivnosti za poboljšanje bezbednosti dece na internetu i razvoj digitalne pismenosti, u skladu sa ovogodišnjom porukom za Dan bezbednog interneta – „Budite promena: ujedinite se za bolji internet“, a predstavljena je i medijska kampanja za bezbednost dece na internetu.

  Ovom prilikom održana su tri panela na teme: „Nacionalni kontakt centar za bezbednost dece na internetu – institucionalna platforma za podizanje nivoa zaštite i bezbednosti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija“, „Edukativno i preventivno delovanje u oblasti zaštite i bezbednosti dece na internetu kroz video format kao sredstvo domašaja velikog broja dece, roditelja i nastavnika: Građanske inicijative i medijske akcije“, i „Neposredna edukacija i podizanje digitalnih kompetencija za jačanje digitalne bezbednosne kulture i aktivnog i kreativnog korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija: Građanske inicijative i umrežavanja“.

 • Uredba za bezbednost dece na internetu prekretnica u razvoju informacionog društva

  Objavljeno 30.06.2016. u Digitalna bezbednost

  "Usvajanje Uredbe o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija, na današnjoj sednici Vlade Srbije, od ogromnog je značaja za zaštitu dece i mladih u informacionom društvu", ocenila je državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić.

  „Današnji datum je prekretnica u razvoju informacionog društva u Srbiji. Prvi put je usvojen akt koji u zakonskom okviru uređuje pitanje bezbednosti dece na internetu. To znači da je država prepoznala potrebu da institucionalno reaguje na znatan porast prijava štetnog i nelegalnog sadržaja na internetu koji ugrožavaju bezbednost dece, i da na taj način spreči da ovaj problem eskalira“, naglasila je državni sekretar.

  Uredba o bezbednosti i zaštiti dece prilikom korišćenja informaciono-komunikacionih tehnologija nalaže da Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, koje je i predložilo usvajanje ovog akta, preduzima preventivne mere za bezbednost i zaštitu dece na internetu putem informisanja i edukacije, kao i da uspostavi jedinstveno mesto za pružanje saveta i prijem prijava u vezi sa bezbednošću dece na internetu.

  „Na osnovu Uredbe do kraja godine biće uspostavljen jedinstveni kontakt centar putem kojeg ćemo sprovoditi savetovanje dece, roditelja, učenika i nastavnika, o prednostima i rizicima korišćenja interneta i bezbednim načinima korišćenja interneta, uključujući i rizik stvaranja zavisnosti od korišćenja video igara i interneta. Na taj način, aktivnosti centra direktno će uticati na podizanje nivoa digitalne svesti. Ali, putem ovog centra biće omogućen i prijem prijava štetnog, neprimerenog i nelegalnog sadržaja i ponašanja na internetu, odnosno prijavljivanje ugroženosti prava i interesa deteta“, objasnila je Matić i dodala da će funkcija centra biti i prosleđivanje prijava o neprimerenom ili štetnom sadržaju nadležnim institucijama, u okviru Uredbom definisane međuresorne saradnje.

  Uredba je u skladu sa Zakonom o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, Opštim protokolom Vlade Srbije za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, kao i Strategijom EU za bolji internet za decu iz 2012.

  U Srbiji je početkom godine prvi put usvojen i Zakon o informacionoj bezbednosti, a u pripremi je i Strategija razvoja informacione bezbednosti Republike Srbije, čijom će izradom biti dodatno poboljšano digitalno okruženje i informaciona bezbednost svih građana Srbije.