IKT U OBRAZOVANJU, NAUCI I KULTURI

Projekti iz oblasti primene informaciono komunikacionih tehnologija u obrazovanju, nauci i kulturi predstavljaju podršku razvoju infrastrukture u školama i drugim obrazovnim ustanovama i ustanovama kulture, kao i razvoju digitalnih kompetencija nastavnika, učenika i naučnih radnika.

Projekti u obrazovnim ustanovama sprovode se sa ciljem modernizacije obrazovnog procesa, radi podizanja kadrovskih kapaciteta u odnosu na potrebe tržišta rada za IT stručnjacima, kao i radi animiranja mladih da se u izboru budućeg zanimanja opredele za nove tehnologije, odnosno da i u drugim profesijama za koje se odluče budu osposobljeni za primenu novih tehnologija.

Informaciono-komunikaciona infrastrukturi u sistemu obrazovanja, nauke i kulture od posebnog je značaja s obzirom na to da obrazovanje u skladu sa potrebama vremena predstavlja bazu zdravog i uspešnog društva.


Infrastruktura

Povezivanje škola na AMRES

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija pokrenulo je projekat „Razvoj IKT infrastrukture u ustanovama obrazovanja, nauke i kulture“, koje je sprovelo u saradnji sa Akademskom mrežom Srbije i uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Kroz projekat povezivanja svih škola na Akademsku mrežu, 1800 škola u Srbiji dobilo je besplatan i bezbedan internet, aktivnu zaštitu i onlajn podršku, sa mogućnošću korišćenja međunarodnih usluga elektronske edukacije.

U odnosu na komercijalni internet priključak, prednost ovog povezivanja, osim što je u pitanju besplatan internet, jeste i u mogućnosti blokiranja sajtova sa štetnim i neprimerenim sadržajima i svih drugih nepoželjnih stranica. Ovim projektom ranije instalirani digitalni kabineti dobijaju svoju punu svrsishodnost i omogućen je dalji razvoj IKT infrastrukture u školama u Srbiji.


Konektiviti

Ministarstvo realizuje projekat „Konektiviti“ – uvođenje vaj faja u školama u ruralnim područjima, u saradnji sa kompanijom Majkrosoft.

Pored brze vaj-faj mreže čije je korišćenje besplatno, 40 osnovnih i srednjih škola sa više od 15.000 učenika i 250  nastavnika, dobijaju visok nivo sigurnosti i kontrolu korišćenja sadržaja na internetu kroz namenski portal.


Edurom

Ministarstvo je realizovalo i projekat proširenja broja edurom (eduroam) pristupnih tačaka u visokoškolskim i naučnim institucijama u 50 gradova u Srbiji, kojih sada ima preko 180.

Edurom svojim korisnicima u ukupno 82 zemlje omogućava besplatan pristup bezbednom internetu na preko 19.500 lokacija unutar univerziteta, instituta, škola, biblioteka, ali i u javnim prostorima kao što su aerodromi, železničke stanice itd.


Kultura i nauka

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podržalo je i projekat povezivanja 19 ključnih ustanova kulture na Akademsku mrežu Srbije.

Digitalna transformacija kulture je neophodna za dugotrajno čuvanje digitalizovane kulturne baštine i savremenog stvaralaštva, obezbeđivanje trajnog i pouzdanog pristupa kulturnoj građi, ali i za uspešnu promociju naše kulture u globalnom okruženju.

Ministarstvo je podržalo i opremanje Srpske akademije nauka i umetnosti za podizanje digitalnih kapaciteta te ustanove.

Cilj ovih projekata je kontinuirano ulaganje u informaciono–komunikacionu infrastrukturu ustanova kulture i nauke, kako bi bio omogućen njihov bolji rad, kreiranje novih usluga za publiku, adekvatniji pristup ka mlađim generacijama uz kreiranje atraktivnih i interaktivnih sadržaja iz oblasti kulturnog nasleđa i umetnosti, kao i iz oblasti savremenog stvaralaštva i nauke. Sisemska nadgradnja omogućiće i veću bezbednost i zaštitu podataka, odnosno zaštitu od neželjenih sadržaja i upada u sistem.


 

Programiranje i informatika

Od septembra 2017. godine predmet informatika i računarstvo uveden je u obaveznu nastavu za učenike petih razreda osnovnih škola u Srbiji, koji će ubuduće imati učenici svih starijih razreda u osnovnom obrazovanju.

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija iniciralo je i podržavalo ovu odluku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, s obzirom na globalno digitalno okruženje koje je digitalnu pismenost i digitalne kompetencije, postavilo kao preduslov uspeha na svim društvenim poljima.

Kako bi se ukazalo na značaj uvođenja informatike kao obaveznog predmeta, Ministarstvo nadležno za telekomunikacije pokrenulo je medijsku i digitalnu kampanju „IT petaci“, koja, između ostalog, omogućava deljenje novih metodičkih materijala iz programiranja putem društvenih mreža, promociju informatike i programiranja među osnovcima, ali i njihovim roditeljima i nastavnicima.

U okviru Javnog konkursa za dodelu sredstava za programe u oblasti razvoja informacionog društva u Republici Srbiji – tematska oblast  „Podizanje nivoa znanja učenika u oblasti programiranja“, podržana je, između ostalog, inicijativa Programiraj!, koju čine projekti „Vizuelno programiranje za osnovce” i „Programiranje za osnovce” koje realizuju Moodle Mreža Srbije i Društvo za informatiku Srbije.

Projekti obuhvataju pripremu, izradu i promociju digitalnih priručnika (tekstualnih, video, multmedijalnih) za rad u vizuelnom programskom jeziku – Skreč i u tekstualnom programskom jeziku – Pajton, kao i  Mudl kurs za nastavnike.

Na istom konkursu, podržano je i niz kurseva programiranja za decu, a u kategoriji „Takmičenja u oblastima računarstva i informatike, matematike i fizike“, podržano je ukupno sedam organizacija i fondacija: Društvo matematičara Srbije, Društvo fizičara Srbije, Informacione tehnologije Udruženje profesora Srbije, fondacija Almagi, NVO Edulab, udruženje fizičara Omega, Centar za razvoj kreativnosti „Cezar“.

 


Digitalni čas

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi nagradni konkurs „Digitalni čas“ namenjen nastavnicima osnovnih škola svih nastavnih predmeta i razredne nastave, čiji je cilj podsticanje upotrebe informacionih tehnologija u nastavi. Svaki prijavljeni rad predstavlja obradu nastavne jedinice pomoću informaciono-komunikacionih tehnologija kao nastavnog sredstva ili kao sredstva rešavanja određenog vaspitno-obrazovnog problema.

Od 2011. godine, kroz pet ciklusa konkursa pristiglo je preko 1.300 radova, a na svakom konkursu nagrađen je 51 rad. Svi radovi su dostupni u zborniku na sajtu Ministarstva i dalje se mogu koristiti u nastavnom radu, čime se olakšava i unapređuje proces nastave i učenja i omogućava sticanje znanja i veština neophodnih za uspešno učešće u savremenom informacionom društvu.

Ovi radovi pokazali su i značaj upotrebe digitalnih kabineta u nastavi, kojima je opremljeno 1.190 osnovnih škola, odnosno 2.910 školskih objekata.


Vesti:

„Povezane škole“ investicija za budućnost

“Krenuli smo u reformu obrazovnog sistema kako bismo mlade pripremili za sve digitalne veštine koje donosi 21. vek, ali i kako bi ekonomski sistem zemlje bio spreman da odgovori na izazove koje donosi digitalna era, a mladi obučeni za poslove budućnosti“, izjavila je predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić. Prilikom obilaska radova na izgradnji lokalne računarske mreže u Osnovnoj školi „Vojvoda Ra...

Pročitaj više