Заштита приватности у дигиталном добу

У Српској академији наука и уметности одржан је Форум „Приватност у дигиталном добу: илузија или национални изазов“.

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, поздравила је учеснике истичући да избор теме и дефинисани циљеви скупа, потврђују да је и на највишем научном нивоу дигитална безбедност препозната као један од приоритетних националних изазова.

Она је овом приликом подсетила да је Министарство надлежно за телекомуникације израдило низ законских аката који су допринели правном и стратешком уређењу дигиталног простора и којима је омогућено успостављање одрживих механизама за заштиту информација и информационих система, али и за јачање дигиталне безбедности грађана и заштиту њихове приватности.

Државни секретар је навела да су током прошле године донети Закон о информационој безбедности и подзаконска акта којима су дефинисани информациони системи од посебног значаја, мере заштите, инциденти и начини њиховог пријављивања. Затим, да је усвојена Стратегија развоја информационе безбедности у Републици Србији којом је обухваћен јавни, привредни, академски сектор, али и целокупна национална информациона безбедност, ради заштите података система и ради заштите грађана од злоупотреба нових технологија.

„Као пример снажног националног одговора на проблем заштите приватности и дигиталне безбедности, навела бих решавање овог питања код најмлађе популације, која је, иако фамилијарна са дигиталним окружењем, најугроженија. На предлог Министарства за телекомуникације усвојена је Уредба за заштиту и безбедност деце приликом коришћења информационо комуникационих технологија, на основу које је успостављен Национални контакт центар за безбедност деце на интернету“, рекла је Матић, напомињући и да је као одговор даљем развоју нових технологија, пре свега, нових мрежа, интернета свих ствари, употреби клауда и увођењу других иновативних решења, припремљен и нови закон о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању који је у Скупштини, и који треба да допринесе безбедности дигиталне комуникације и пословања и јачању поверења грађана и привреде у нове дигиталне сервисе.

„Савладавање изазова дигиталне безбедности и заштите приватности, није у рестриктивном приступу. На држави је, као и на науци, да омогући слободно коришћење технологије ради олакшаног пословања, учења, решавања свакодневних обавеза и креативног остваривања, односно да подстакне укључивање свих грађана у дигитализацију која је узела маха на глобалном плану. Због тога је важно обезбеђивање дигиталног простора, кроз успостављање регулаторног оквира и поуздане инфраструктуре, али и спровођење едукације и јачање свести, чему ће допринети и овај скуп“, закључила је Татјана Матић.

Учесницима и публици Форума који су организовали Српска aкадемија наука и уметности и Математички институт САНУ, обратили су се и министар здравља Златибор Лончар, министар културе и информисања Владан Вукосављевић и други представници државне управе, академици, као и представници привредног сектора.