Увреде на друштвеним мрежама

Увреде на друштвеним мрежама представљају кривично дело и у нашој земљи. Особа која је оштећена има право на накнаду штете која се остварује путем кривичног поступка. Зато стално напомињемо да не пишете коментаре када нисте расположени или сте љути на некога. Увреде путем штампе, радија, телевизије или на јавним скуповима представљају облик кривичног дела. Судови су заузели став да друштвене мреже представљају средства слична средствима јавног информисања, па се тако путем Facebook-а, Instagram-а, Twitter-а може упутити увредљива изјава и извршити кривично дело. У свету већ постоји неколико случајева где су извршиоци као казну добили друштвено корисни рад или новчану накнаду за штету коју су нанели.

Никада не заборавите да кривично дело носи исту тежину и да се може открити било да је реч о лажном профилу или о профилу са пуним именом и презименом. Култура комуникације је нешто на шта свакако морамо да обратимо пажњу и развијамо је и негујемо као вештину. Било да се са неким слажете или не, изнесите то на примеран начин.

Оштећени се често одлучују и за неку врсту новчане накнаде за претрпљен душевни бол и подносе тужбе за накнаду штете било по општим правилима имовинског права било према посебном закону уколико је увреда учињена путем медија и позивају се на закон о јавном информисању и медијима.

Друштвене мреже се свакако још увек не сматрају медијима јер нису регистроване у Регистру медија, али се увредa путем њих изједначава са вређањем и омаловажавањем присутне особе.

Многи примери спроведених поступака на ову тему служе као упозорење корисницима друштвених мрежа да обрате пажњу на комуникацију и изражавање свог мишљења у дигиталном свету. Будите свесни да су правила која враже за понашање у јавном простору, проширена и на друштвене мреже и да закон кажњава радње које представљају повреду права личности, без обзира на то у ком се окружењу манифестује такво понашање.