ТРАФИКИНГ (трговина људима)

Трговина људима представља кривично дело које подразумева продају и куповину тј.држање неке особе у циљу њене експлоатације уз употребу силе, претње, преваре, злоупотребом овлашћења или тешког положаја као и радње које могу бити део тог процеса (превоз, скривање, чување). Када су деца у питању, ово кривично дело постоји и када нема елемената претње, силе, злоупотребе положаја и сл. Пристанак жртве на екплоатацију не мења чињеницу да се ради о кривичном делу.
Циљ је остваривање зараде или друге користи кроз експлоатацију, која може имати различите облике:

-принудни рад

-сексуална експлоатација

-принудно просјачење

-илегално усвајање

-принудни бракови

-трговина органима

-принуда на вршење кривичних дела

-принудна војна служба

-принудна проституција

Жртву често у ланац трговине увлачи особа коју она познаје и у коју има поверење (другарица, рођак, кум, комсија, тетка, дечко, муж…)

Трговац људима злоупотребљава поверење жртве и њену жељу за бољим животом. То може бити посредник, послодавац, корумпирани службеник, превозник. Често трговац људима симулира љубавну везу и по неколико месеци па јој тек онда предложи да оду нпр. у иностранство да раде, живе, нађу бољи посао и већу зараду.

Најчешћи начини врбовања:

Трговци људима жртви одузимају документа и на тај начин их држе под контролом.


Центар за заштиту жртава трговине људима

За пријаву сумње на трговину људима: телефон:+381 (0)63 610 590

или sluzbazak@centarzztlj.rs

Организација за помоћ жртвама трговине људима

АСТРА – Невладина организација посвећена искорењивању свих облика трговине људима и експплоатације, нарочито женама и децом, као и ефикасном потрагом за несталом децом.

АСТРА СОС телефон 011/785 0000 или 0800 101 201, који је доступан 24/7.

Удружење грађана за борбу против трговине људима и свих облика родно заснованог насиља

АТИНА – дежурни телефон:+ 381 61 6384071

e- mail: office@atina.org.rs

Пријављивање кривичног дела трговине људима:

Дежурној служби полиције 24  - 192

Управи криминалистичке полиције: + 381 11 247 10 19; +381 64 724 10 19

ukp@mup.gov.rs

Лично, у локалним организационим јединицама МУП-а, полицијским управама, полицијским станицама.