Шта је PEGI?

PEGI (енгл.Pan-European Game Information) je паневропски систем за процењивање узрасне подобности садржаја видео-игара, који је Европска комисија установила 2003.године. Користи се у преко 40 европских земаља, укључујујући и Србију.

 PEGI систем садржи оцене старости које пружају смернице потрошачима а пре свега родитељима да одлуче да ли ће купити одређену видео-игру за дете или не. Ознаке указују да ли је конкретна видео-игра примерена узрасту детета и какав је њен садржај. На пример, уколико се на игрици налази PEGI ознака 7, то значи да је намењена деци која имају 7 и више година.

Старосне категорије су: 3,7,12,16,18 а поред ових бројчаних постоји и ознака:  „Препоручен родитељски надзор“ који се користи за одређене апликације.

PEGI узрасне ознаке


PEGI ознаке за садржај игара


PEGI пружа савете у вези са старосном прилагођености игре, међутим свако дете је другачије и родитељи би на крају требали да одлуче шта њихова деца могу да гледају или доживљавају.

САВЕТИ ЗА РОДИТЕЉЕ

 

САВЕТИ ЗА ДЕЦУ