Најновије смернице за заштиту и поштовање права деце у дигиталном окружењу СЕ

Главни циљ Савета Европе јесте да омогући безбедан боравак свих нас на интернету и коришћење свих информационо комунукационих технологија. Деца су најрањивија и најосетљивија група коју је неопходно заштити, а да при томе сва њихова права буду заштићена. Како би деца у свом окружењу била заштићена Савет Европе својим стратегијама утврдио је смернице за заштиту и поштовање права деце у дигиталном окружењу.

У смерницама за поштовање, заштиту и остваривање права детета у дигиталном окружењу истиче се да државе и други релевантни актери треба да препознају еволуирајуће способности деце, укључујући децу са сметњама у развоју или у осетљивим ситуацијама, као и да осигурају да се усвоје политике и праксе којима би се одговорило на њихове потребе у односу на дигитално окружење.

Указује се да државе треба да предузимају одговарајуће мере како би се обезбедило да сва деца имају адекватан, доступан и безбедан приступ уређајима, повезивању, услугама и садржајима који су посебно намењени деци, али и да се предвиде сви механизми заштите права деце у дигиталном оркужењу.

Заједно са стратегијом Савета Европе за права детета, Стратегијом управљања интернетом, Водичем за људска права за кориснике интернета и Смерницама за поштовање, заштиту и остваривање права детета у дигиталном окружењу формирана су основна правила за бригу о деци у дигиталном свету.

Презентацију преузмите кликом на овај линк