• Награде за иновације у настави на конкурсу „Дигитални час“

  Објављено 23.12.2016. у ИКТ у образовању, науци и култури

  Дипломе наставницима који су награђени на конкурсу „Дигитални час“ свечано су уручене у Скупштини Србије.

  Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, захвалила се свим учесницима конкурса, истичући њихову пионирску улогу у спровођењу модерног наставног програма.

  Она је нагласила да је унапређење образовања помоћу информационо комуникационих технологија, кључ за успешно формирање младих генерација у складу са захтевима савременог доба.

  „Просветни радници и Министарство просвете су наш стратешки партнер у подизању нивоа дигиталне писмености код деце. Очекујемо да програми које заједно спроводимо од следеће године буду на још већем нивоу, када ће, надамо се, и информатика бити обавезан предмет у основним школама“, рекла је Матић.

  Она је подсетила да је Министарство трговине, туризма и телекомуникација, такође у сарадњи са Министарством просвете, спровело и друге програме, као што је ИТ караван у 15 градова Србије, за пет хиљада основаца, са програмом за едукацију о предностима и опасностима нових технологија, који ће бити реализован и у овој школској години.

  „Препознали смо потребу да помогнемо и развој инфраструктуре у образовном систему, због чега смо покренули и пројекат увођења вај-фаја у свим школама у Србији. Укупно 1800 основних и средњих школа до пролећа 2017. добиће бесплатан и безбедан интернет, активну заштиту и онлајн подршку, са могућношћу коришћења међународних услуга електронске едукације у наредне три године“, најавила је Матић.

  Наставнике је поздравила и помоћник министра Министарства просвете, науке и технолошког развоја, која је истакла значај изузетне и вишеструке сарадње са Министарством надлежним за информационо друштво, нарочито у програмима за подизање дигиталних компетенција наставника.

  На овогодишњем конкурсу „Дигитални час“ награђен је 51 рад: у области математике, рачунарства, информатике и техничког образовања; у области друштвених наука, уметности и спорта; и у области природних наука. Наградни конкурс Министарства трговине, туризма и телекомуникација, који је одржан пети пут, намењен је свим предметним и разредним наставницима основних школа чији је оснивач Република Србија, а сви награђени радови објављују се у онлајн зборнику тог Министарства.

 • Бесплатан и безбедан интернет за све школе у Србији

  Објављено 15.12.2016. у ИКТ у образовању, науци и култури

  „Унапређење информационо-комуникационе инфраструктуре у свим школама у Србији створиће предуслове за модернизацију наставе и унапређење образовног процеса, што је један од главних приоритета у раду Владе Србије“, истакла је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, поводом почетка реализације пројекта повезивања свих основних и средњих школа на Академску мрежу Србије, који је покренуло то Министарство.

  Она је подсетила да ће кроз пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“, 1800 школа у Србији добити бесплатан и безбедан интернет, активну заштиту и онлајн подршку, са могућношћу коришћења међународних услуга електронске едукације у наредне три године.

  „Очекујемо да ће успостављање ове инфраструктуре убрзати увођење обавезног предмета информатике и програмирања, ради потпуног осавремењивања наставе и адекватне припреме ученика за савремено технолошко окружење. То ће допринети и повећању ИТ кадрова, унапређењу дигиталних вештина и развијању информатичког начина размишљања. Системска едукација децу може усмерити на правилно коришћење технологија, указати им на опасности које вребају на мрежи, и оспособити их да буду напредни грађани глобалног, дигиталног света“, истакла је Матић.

  Она је додала да је умрежавање школа на АМРЕС прва фаза ширег пројекта „Повезане школе“, и да је следећи корак изградња стабилне и одрживе оптичке инфраструктуре за све школе у Србији.

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација и Академска мрежа Републике Србије уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, покренули су пројекат „Повезане школе“, са циљем унапређења и модернизације институција образовних система, у складу са приоритетима Владе Србије и усвојеним стратешким документима за развој информационог друштва и развој образовања. За пројекат повезивања школа на АМРЕС, из буџета је обезбеђено 210 милиона динара.

  Поводом почетка техничке реализације умрежавања школа, министар трговине, туризма и телекомуникација и потпредседник Владе Србије, Расим Љајић и министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић, упутили су допис директорима основних и средњих школа, са обавештењем о предстојећим инсталационим радовима.

 • Усвојена стратешка документа за развој ИТ индустрије и унапређење информационе безбедности

  Објављено 18.11.2016. у ИКТ и привреда

  Стратегија развоја индустрије информационих технологија, на предлог Министарства трговине, туризма и телекомуникација, усвојена је на седници Владе Србије одржаној 17. новембра.

  „Усвајање Стратегије отворило је велике могућности за подстицај ИТ сектору, чиме је Влада Србије потврдила да је ИТ један од стратешких приоритета у њеном програму“, изјавила је том приликом државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић.

  „Стратегија ИТ индустрије коју смо припремили уз консултације са представницима водећих ИТ кластера, Привредне коморе Србије и других надлежних институција, представља важан документ који је основ за развијање конкретних програма којим ћемо искористити производне и извозне капацитете ИТ сектора“, додала је Матић.

  „Дефинисали смо стратешке приоритете: развој успешних предузећа и производа у области информационих технологија, унапређивање административног окружења погодног за развој ИТ индустрије, јачање кадровских потенцијала и модернизација пословања у свим привредним гранама употребом ИТ“, истакла је државни секретар, најавивши и ускоро доношење Акционог плана Стратегије развоја индустрије информационих технологија, где ће, између осталог, бити и предвиђене мере за побољшање услова пословања домаћих ИТ компанија, подстицање оснивања нових ИТ предузећа и производње сопствених ИТ производа, као и подршке развоју ИТ кадрова како би се искористиле могућности за запошљавање.

  „Створене су могућности да развијамо не само ИТ, већ да га ставимо у службу свих индустријских грана, као и у службу свих грађана, дакле, да створимо амбијент за брзо и ефикасно пословање за добробит свих“, рекла је Матић.

  Она је напоменула да је за развој информационог друштва од великог значаја и усвајање четири уредбе Закона о информационој безбедности, такође на јучерашњој седници Владе.

  Усвојене су: Уредба о ближем садржају акта о безбедности информационо-комуникационих система од посебног значаја, начину провере и садржају извештаја о провери безбедности ИКТ система од посебног значаја; Уредба о ближем уређењу мера заштите ИКТ система од посебног значаја; Уредба о утврђивању листе послова у областима у којима се обављају делатности од општег интереса и у којима се користе ИКТ системи од посебног значаја; као и Уредба о поступку достављања података, листи, врстама и значају инцидената и поступку обавештавања о инцидентима у ИКТ системима од посебног значаја.

 • Почетак израде плана националне широкопојасне мреже

  Објављено 10.11.2016. у Инфраструктура

  На првом радном скупу поводом почетка реализације пројекта „План имплементације националне широкопојасне мреже“, који спроводи Министарство трговине, туризма и телекомуникација, у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД), државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, изјавила је да је развој националне широкопојасне мреже значајан фактор раста БДП-а и укупног економског и друштвеног напретка, нарочито на плану превазилажења економског јаза између урбаних и руралних подручја.

  Она је подсетила да је Влада Србије у оквиру Програма економских реформи за период од 2016. до 2018. године поставила као приоритетну реформску меру – Развој и унапређење националне широкопојасне комуникационе инфраструктуре.

  Државни секретар је посебно истакла значај подршке ЕБРД-а, коју је наша држава имала и у спровођењу процеса дигитализације чији одлични резултати пружају уверење да ће и пројекат израде студије развоја националне широкопојасне мреже бити успешно реализован.

  „Развој броадбенда и већа консолидација ситема који имамо, за нас значе привредни и друштвени раст, односно, инфраструктуру која прати развој различитих апликација које омогућавају е-пословање, е-банкарство, е-трговину, е-образовање, е-здравство, и од које ће користи имати и државни и привредни сектор“, рекла је Татјана Матић.

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Европском банком за обнову и развој (ЕБРД) спроводе пројекат “План имплементације националне широкопојасне мреже” – који обухвата анализу постојећег стања широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији, прорачун трошкова изградње нових мрежа и надоградњу постојећих, студије изводљивости, као и припрему и планирање имплементације пилот пројеката.

  Скупу који је одржан у Палати Србија, у Београду, присуствовали су поред чланова пројектног тима и представници јавног и приватног телекомуникационог сектора.

  Учеснике је поздравио и Даниел Берг, директор Европске банке за обнову и развој за Србију, која је обезбедила средства у износу од 400.000 еура за ангажовање међународних консултаната који ће током наредних годину радити на пројекту.

 • Уредба за безбедност деце на интернету прекретница у развоју информационог друштва

  Објављено 30.06.2016. у Дигитална безбедност

  "Усвајање Уредбе о безбедности и заштити деце приликом коришћења информационо-комуникационих технологија, на данашњој седници Владе Србије, од огромног је значаја за заштиту деце и младих у информационом друштву", оценила је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић.

  „Данашњи датум је прекретница у развоју информационог друштва у Србији. Први пут је усвојен акт који у законском оквиру уређује питање безбедности деце на интернету. То значи да је држава препознала потребу да институционално реагује на знатан пораст пријава штетног и нелегалног садржаја на интернету који угрожавају безбедност деце, и да на тај начин спречи да овај проблем ескалира“, нагласила је државни секретар.

  Уредба о безбедности и заштити деце приликом коришћења информационо-комуникационих технологија налаже да Министарство трговине, туризма и телекомуникација, које је и предложило усвајање овог акта, предузима превентивне мере за безбедност и заштиту деце на интернету путем информисања и едукације, као и да успостави јединствено место за пружање савета и пријем пријава у вези са безбедношћу деце на интернету.

  „На основу Уредбе до краја године биће успостављен јединствени контакт центар путем којег ћемо спроводити саветовање деце, родитеља, ученика и наставника, о предностима и ризицима коришћења интернета и безбедним начинима коришћења интернета, укључујући и ризик стварања зависности од коришћења видео игара и интернета. На тај начин, активности центра директно ће утицати на подизање нивоа дигиталне свести. Али, путем овог центра биће омогућен и пријем пријава штетног, непримереног и нелегалног садржаја и понашања на интернету, односно пријављивање угрожености права и интереса детета“, објаснила је Матић и додала да ће функција центра бити и прослеђивање пријава о непримереном или штетном садржају надлежним институцијама, у оквиру Уредбом дефинисане међуресорне сарадње.

  Уредба је у складу са Законом о ратификацији Конвенције Уједињених нација о правима детета, Општим протоколом Владе Србије за заштиту деце од злостављања и занемаривања, као и Стратегијом ЕУ за бољи интернет за децу из 2012.

  У Србији је почетком године први пут усвојен и Закон о информационој безбедности, а у припреми је и Стратегија развоја информационе безбедности Републике Србије, чијом ће израдом бити додатно побољшано дигитално окружење и информациона безбедност свих грађана Србије.

 • Манифестација поводом Дана девојака у ИКТ-у

  Објављено 28.04.2016. у Родна равноправност у ИКТ-у

  „Међународни дан девојака у информационим и комуникационим технологијама славимо са циљем да подстакнемо све девојке и девојчице да се у избору својих будућих занимања и у избору факултета, не обазиру на предрасуде о томе да ИКТ није за девојке, већ да се воде сопственим афинитетима“, изјавила је државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић на свечаном отварању манифестације поводом Међународног дана девојака у ИКТ-у, која је одржана у Уметничком павиљону Цвијета Зузорић на Малом Калемегдану у Београду.

  Поводом овог значајног празника који се у целом свету обележава сваког четвртог четвртка у месецу априлу, ради већег укључивања девојака у ИКТ, ученице из основних школа – из Зрењанина, Основне школе „2. октобар“, из Смедерева, школе „Бранко Радичевић“, из Шапца, школе „Јанко Веселиновић“ и из Уба, из Основне школе „Рајко Михаиловић“, допутовале су у Београд као гошће Министарства и присуствовале предавањима успешних жена из ИКТ-а, а приређена је и изложба њихових фотографија са којима су учествовале на наградном такмичењу, на тему „Дигитално креативна“. Овом приликом ауторкама најбољих фотографија уручене су награде.

  На свечаности која је одржана, Матић је подсетила ученице да је дубровачка лепотица и песникиња по којој је павиљон у којем се налазе добио име, у свом времену превазилазила оквире који су били наметнути женама, успевши да се истакне својим талентом.

  „Подсећање на историју жена као што је била Цвијета Зузорић може да вас инспирише да као и она занемарите мишљења да неке области нису за женски род. Ви имате нове могућности које су у прошлим временима, па чак и времену ваших родитеља, биле незамисливе. Ви можете то да искористите не само избором професија које су уско везане за ИКТ, као што је програмирање, већ и за било коју област. Нове технологије су данас средство за изражавање свих могућих афинитета и обављање најразличитијих занимања. Заправо, готово да нема послова који се могу обављати без познавања нових технологија, као што је и укупан друштвени живот отежан без коришћења предности ИКТ-а“, истакла је Матић.

  Она је навела податак да чак 90 одсто девочица у школском добу изражава могућност да се бави ИКТ-ом али да се касније мали број њих опредељује за ову област. „Истраживања показују да на листи најтраженијих занимања у Србији убедљиво доминира ИТ струка, у Србији је тренутна потражња за око 30.000 радних места, а просечна плата је око 85.000 динара. Европска комисија предвиђа да ће за пет година у Европи недостајати кадрови за око 900.000 радних места у такозваним „професијама будућности”. Са друге стране, међу ИТ стручњацима је мање од 20% жена, и у истом том проценту их је мање на руководећим позицијама у ИТ компанијама. Због тога је неопходно да мотивишемо девојке да се већ у току свог образовања више опредељују за нове технологије“, закључила је државни секретар Татјана Матић.

  Дан девојака у ИКТ-у (Гирлс ин ИЦТ Даy) је пројекат Глобалне мреже жена у ИКТ-у, успостављен под окриљем Међународне уније за телекомуникације, на предлог Републике Србије, 2010. године. Широм света институције, сектори, универзитети, установе и компаније у области ИКТ-а, промовишу употребу ИКТ у циљу економског и друштвеног оснаживања жена, повећања интересовања девојака за једнаке могућности учешћа у ИКТ-а и могућности остваривања каријере у овој области. Преко 177.000 девојака и младих жена је до данас учествовало у више од 5.300 манифестација које су, овим поводом, одржане у 150 земаља широм света.

  Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, Дан девојака у ИКТ-у 2016. обележава у оквиру програма ИТ Даме који је део кампање за развој информационог друштва ПАМЕТНО&БЕЗБЕДНО/СМАРТ&САФЕ.