ИНФРАСТРУКТУРА

57,8% домаћинстава и 99,1% предузећа у Србији има широкопојасну конекцију. Обезбеђивање широкопојасног приступа сваком грађанину представља основни задатак савремене цивилизације, што је Декларацијом УН 2010. године постављено као миленијумски циљ који треба да обезбеде све савремене државе.

Оваквим приступом грађанима је омогућено да осим телефона, интернета и ТВ-а могу да користе и велики број савремених сервиса и услуга, као што су: е-пословање, е-банкарство, е-трговина, е-образовање, е-здравство. Влада Републике Србије уврстила је развој и унапређење националне широкопојасне инфраструктуре у Национални програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године као једну од 15 приоритетних мера.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Европском банком за обнову и развој спроводи пројекат “План имплементације националне широкопојасне мреже” – који обухвата анализу постојећег стања широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији, прорачун трошкова изградње нових мрежа и надоградњу постојећих, студије изводљивости, као и припрему пилот пројеката.

 


Вести:

Почела изградња мреже у 33 школе у Србији

Државна секретарка у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да је то министарство, у сарадњи са Академском мрежом Србије започело реализацију пилот пројекта ''Изградња бежичних локалних рачунарских мрежа у школама'', којим су обухваћене 33 основне и средње школе на територији Републике Србије. Поводом завршетка радова у првој планираној школи, Основној шко...

Прочитај више