ИКТ У ОБРАЗОВАЊУ, НАУЦИ И КУЛТУРИ

Пројекти из области примене информационо комуникационих технологија у образовању, науци и култури представљају подршку развоју инфраструктуре у школама и другим образовним установама и установама културе, као и развоју дигиталних компетенција наставника, ученика и научних радника.

Пројекти у образовним установама спроводе се са циљем модернизације образовног процеса, ради подизања кадровских капацитета у односу на потребе тржишта рада за ИТ стручњацима, као и ради анимирања младих да се у избору будућег занимања определе за нове технологије, односно да и у другим професијама за које се одлуче буду оспособљени за примену нових технологија.

Информационо-комуникациона инфраструктури у систему образовања, науке и културе од посебног је значаја с обзиром на то да образовање у складу са потребама времена представља базу здравог и успешног друштва.


Инфраструктура

Повезивање школа на АМРЕС

Министарство трговине, туризма и телекомуникација покренуло је пројекат „Развој ИКТ инфраструктуре у установама образовања, науке и културе“, које је спровело у сарадњи са Академском мрежом Србије и уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја.

Кроз пројекат повезивања свих школа на Академску мрежу, 1800 школа у Србији добило је бесплатан и безбедан интернет, активну заштиту и онлајн подршку, са могућношћу коришћења међународних услуга електронске едукације.

У односу на комерцијални интернет прикључак, предност овог повезивања, осим што је у питању бесплатан интернет, јесте и у могућности блокирања сајтова са штетним и непримереним садржајима и свих других непожељних страница. Овим пројектом раније инсталирани дигитални кабинети добијају своју пуну сврсисходност и омогућен је даљи развој ИКТ инфраструктуре у школама у Србији.


Конективити

Министарство реализује пројекат „Конективити“ – увођење вај фаја у школама у руралним подручјима, у сарадњи са компанијом Мајкрософт.

Поред брзе вај-фај мреже чије је коришћење бесплатно, 40 основних и средњих школа са више од 15.000 ученика и 250  наставника, добијају висок ниво сигурности и контролу коришћења садржаја на интернету кроз наменски портал.


Едуром

Министарство је реализовало и пројекат проширења броја едуром (eduroam) приступних тачака у високошколским и научним институцијама у 50 градова у Србији, којих сада има преко 180.

Едуром својим корисницима у укупно 82 земље омогућава бесплатан приступ безбедном интернету на преко 19.500 локација унутар универзитета, института, школа, библиотека, али и у јавним просторима као што су аеродроми, железничке станице итд.


Култура и наука

Министарство трговине, туризма и телекомуникација подржало је и пројекат повезивања 19 кључних установа културе на Академску мрежу Србије.

Дигитална трансформација културе је неопходна за дуготрајно чување дигитализоване културне баштине и савременог стваралаштва, обезбеђивање трајног и поузданог приступа културној грађи, али и за успешну промоцију наше културе у глобалном окружењу.

Министарство је подржало и опремање Српске академије наука и уметности за подизање дигиталних капацитета те установе.

Циљ ових пројеката је континуирано улагање у информационо–комуникациону инфраструктуру установа културе и науке, како би био омогућен њихов бољи рад, креирање нових услуга за публику, адекватнији приступ ка млађим генерацијама уз креирање атрактивних и интерактивних садржаја из области културног наслеђа и уметности, као и из области савременог стваралаштва и науке. Сисемска надградња омогућиће и већу безбедност и заштиту података, односно заштиту од нежељених садржаја и упада у систем.


 

Програмирање и информатика

Од септембра 2017. године предмет информатика и рачунарство уведен је у обавезну наставу за ученике петих разреда основних школа у Србији, који ће убудуће имати ученици свих старијих разреда у основном образовању.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација иницирало је и подржавало ову одлуку Министарства просвете, науке и технолошког развоја, с обзиром на глобално дигитално окружење које је дигиталну писменост и дигиталне компетенције, поставило као предуслов успеха на свим друштвеним пољима.

Како би се указало на значај увођења информатике као обавезног предмета, Министарство надлежно за телекомуникације покренуло је медијску и дигиталну кампању „ИТ петаци“, која, између осталог, омогућава дељење нових методичких материјала из програмирања путем друштвених мрежа, промоцију информатике и програмирања међу основцима, али и њиховим родитељима и наставницима.

У оквиру Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва у Републици Србији – тематска област  „Подизање нивоа знања ученика у области програмирања“, подржана је, између осталог, иницијатива Програмирај!, коју чине пројекти „Визуелно програмирање за основце” и „Програмирање за основце” које реализују Moodle Мрежа Србије и Друштво за информатику Србије.

Пројекти обухватају припрему, израду и промоцију дигиталних приручника (текстуалних, видео, мултмедијалних) за рад у визуелном програмском језику – Скреч и у текстуалном програмском језику – Пајтон, као и  Мудл курс за наставнике.

На истом конкурсу, подржано је и низ курсева програмирања за децу, а у категорији „Такмичења у областима рачунарства и информатике, математике и физике“, подржано је укупно седам организација и фондација: Друштво математичара Србије, Друштво физичара Србије, Информационе технологије Удружење професора Србије, фондација Алмаги, НВО Едулаб, удружење физичара Омега, Центар за развој креативности „Цезар“.

 


Дигитални час

Министарство трговине, туризма и телекомуникација спроводи наградни конкурс „Дигитални час“ намењен наставницима основних школа свих наставних предмета и разредне наставе, чији је циљ подстицање употребе информационих технологија у настави. Сваки пријављени рад представља обраду наставне јединице помоћу информационо-комуникационих технологија као наставног средства или као средства решавања одређеног васпитно-образовног проблема.

Од 2011. године, кроз пет циклуса конкурса пристигло је преко 1.300 радова, а на сваком конкурсу награђен је 51 рад. Сви радови су доступни у зборнику на сајту Министарства и даље се могу користити у наставном раду, чиме се олакшава и унапређује процес наставе и учења и омогућава стицање знања и вештина неопходних за успешно учешће у савременом информационом друштву.

Ови радови показали су и значај употребе дигиталних кабинета у настави, којима је опремљено 1.190 основних школа, односно 2.910 школских објеката.


Вести:

„Повезане школе“ инвестиција за будућност

“Кренули смо у реформу образовног система како бисмо младе припремили за све дигиталне вештине које доноси 21. век, али и како би економски систем земље био спреман да одговори на изазове које доноси дигитална ера, а млади обучени за послове будућности“, изјавила је председница Владе Србије Ана Брнабић. Приликом обиласка радова на изградњи локалне рачунарске мреже у Основној школи „Војвода Радо...

Прочитај више