ИКТ И ПРИВРЕДА

Извоз компјутерских услуга у 2016. години достигао је 739,5 милиона евра, а трговински салдо био је у плусу 407,3 милиона евра. У стартапове у 2016. години инвестирано је 48 милиона евра.

Годишњи раст понуде послова у области ИТ-а је 30 одсто: најтраженија занимања су програмер, ЈАВА програмер, ПХП програмер, Нет дивелопер и софтвер инжењер. Годишње се, међутим, образује од 1000 до 1500 ИТ стручњака, односно око 3700 стручњака у области ИТ-а и сродних области. Процена је да би до 2020. године у Србији могло да се отвори од 50.000 до 100.000 нових радних места у сектору информационих технологија за које неће бити довољно ИТ кадрова.

Недостатак ИТ кадрова је регистрован и у Европској унији - Европска комисија предвиђа да ће до 2020. године недостајати више од 900.000 ИТ стручњака, услед раскорака између захтева и вештина. Око 40% радне снаге у Европској Унији нема декватне дигиталне вештине, а око 14% нема дигиталне вештине уопште.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација препознало је потребу за подизањем кадровсих капацитета, али и за унапређењем законодавног оквира и инфраструктуре, како би се подстакао даљи развој српске ИКТ индустрије базиране на домаћем производу са једне стране, али и како би привреда и грађани били подстакнути да више користе ИКТ у пословању и комуникацијама.


 

ИТ индустрија

Стратегија развоја индустрије информационих технологија на предлог Министарства усвојена је на седници Владе Србије, 17. новембра 2016, чиме је Влада Србије потврдила да је ИТ један од стратешких приоритета у њеном програму.

Стратегијом су дефинисани приоритети: развој успешних предузећа и производа у области информационих технологија, унапређење административног окружења погодног за развој ИТ индустрије, јачање кадровских потенцијала и модернизација пословања у свим привредним гранама употребом ИТ.

Предвиђене су мере за побољшање услова пословања домаћих ИТ компанија, подстицање оснивања нових ИТ предузећа и производње сопствених ИТ производа, као и подршке развоју ИТ кадрова како би се искористиле могућности за запошљавање.


Електронско пословање

Министарство трговине, туризма и телекомуникација је у октобру 2017. усвојило Предлог закона о електронском документу, електронској идентификацији и услугама од поверења у електронском пословању.

Закон ће омогућити брже и ефикасније пословање и смањење трошкова пословања, развијање тржишта услуга од поверења у електронском пословању, модернизацију и ефикаснији рад органа јавних власти и привредних субјеката, лакши и сигурнији приступ услугама органа јавне власти и других субјеката, као и поуздано чување електронских докумената.


ИТ заједнице

Министарство трговине, туризма и телекомуникација негује потенцијале технолошког удруживања подршком развоја локалних ИТ заједница у оквиру Јавног конкурса за доделу средстава за програме у области развоја информационог друштва.

У 2017. финансирано је десет пројеката ИКТ заједница које доприносе умрежавању грађана и привредних субјеката на локалном нивоу у градовима: Бор, Ваљево, Зрењанин, Вршац, Инђија, Мајданпек.

Ови пројекти треба да допринесу и повећању компетенција грађана у области ИКТ индустрије и технолошког предузетништва, у циљу запошљавања и самозапошљавања у области ИКТ-а.

На овај начин, ИТ заједнице доприносе и развоју локалних заједница, превазилажењу дигиталног и социјално-економског јаза и јачању ИТ потенцијала, нарочито код младих људи.


 

РАЗВОЈ МРЕЖЕ

У Србији 64,7% домаћинстава поседује интернет прикључак. 57,8% домаћинстава има широкопојасну (броадбанд) интернет конекцију, што чини повећање од 1,8% у односу на 2015. годину, а 2,7% у односу на 2014. годину.

Заступљеност ове врсте интернет конекције највећа је у Београду и износи 68,5%, у Војводини 61,0%, а најмања је у централној Србији и износи 50,4%.

Обезбеђивање широкопојасног приступа сваком грађанину представља основни задатак савремене цивилизације, што је Декларацијом УН 2010. године постављено као миленијумски циљ који треба да обезбеде све савремене државе.

Оваквим приступом грађанима је омогућено да осим телефона, интернета и ТВ-а могу да користе и велики број савремених сервиса и услуга, као што су: е-пословање, е-банкарство, е-трговина, е-образовање, е-здравство.


 

Национална широкопојасна мрежа

Влада Републике Србије уврстила је развој и унапређење националне широкопојасне инфраструктуре у Национални програм економских реформи за период од 2016. до 2018. године као једну од 15 приоритетних мера.

Министарство трговине, туризма и телекомуникација у сарадњи са Европском банком за обнову и развој спроводи пројекат “План имплементације националне широкопојасне мреже” – који обухвата анализу постојећег стања широкопојасних мрежа и сервиса у Републици Србији, прорачун трошкова изградње нових мрежа и надоградњу постојећих, студије изводљивости, као и припрему пилот пројеката.

Потписан је и Споразум о стратешком партнерству на развоју националне широкопојасне мреже између Владе Србије и кинеске компаније Хуавеи.


 

Легислатива

У току је и израда Закона о бродбенду, који ће убрзати развој тржишта електронских комуникација у Републици Србији и створити услове за субвенције, ко-финансирање пројеката, а пре свега нова инвестирања у сектор електронских комуникација, која су један од најзначајнијих подстицаја раста БДП-а, смањења стопе незапослености и модернизације друштва.

Нацрт закона о електронским комуникацијама усаглашен је са важећим регулаторним оквиром Европске уније из 2009. године, као и са домаћом легислативом. Нацрт је у завршној фази прикупљања мишљења државних органа и организација, као и Европске комисије. Законом ће бити утврђен рок за регистрацију постојећих и нових prepaid претплатника.


Вести:

Раст ИТ тржишта од 8%

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација Татјана Матић, саопштила је да се вредност домаћег ИТ тржишта у 2018. години процењује на око 522,7 милиона евра, што представља укупан раст у односу на прошлу годину од 8%. Она је навела да се очекује да највећи раст има тржиште ИТ услуга, око 13,5%, следи тржиште пакетног софтвера са растом од око 10,4%, и испоруке ИТ опреме...

Прочитај више