Уколико желите да оставите контакт податке, молимо Вас да попуните образац Пристанак за обраду података и исти проследите поштом на адресу:

Министарство трговине, туризма и телекомуникација
Немањина 22-26, 11 000 Београд
За Национални контакт центар за безбедност деце интернету


Пријаве прослеђене Контакт центру ће се прослеђивати надлежним институцијама, само у случају да наводи из пријаве упућују на потребу укључивања других надлежних институција.
Уколико пријаву подноси лице млађе од 15 година образац пристанак за обраду података попуњава родитељ или старатељ тог лица.