Mapa dostupnosti fiksnog širokopojasnog pristupa internetu u Republici Srbiji


Da biste videli mapu koja omogućava interaktivni prikaz fiksnog širokopojasnog pristupa interentu preko celog ekrana kliknite OVDE. 

DOSTUPNOST FIKSNOG ŠIROKOPOJASNOG PRISTUPA U RSOPIS KATEGORIJA

1: Nema mogućnost pristupa širokopojasnom internetu
U ovoj kategoriji nalazi se 1.370 naselja sa ukupno 70.712 domaćinstava, što je 2,84% od ukupnog broja domaćinstava u RS. Za ova naselja planira se podsticaj putem usluge univerzalnog servisa ili subvencije kroz kapitalne podsticaje države.


2: Manje od 40% domaćinstava ima mogućnost pristupa brzinom većom od 30Mbps
U ovoj kategoriji nalazi se 1.518 naselja sa ukupno 251.960 domaćinstava, što je 10,13 % od ukupnog broja domaćinstava u RS. Za ova naselja planira se preduzimanje mera subvencija kroz kapitalne podsticaje države

3: Između 40% i 60% domaćinstava ima mogućnost pristupa brzinom većom od 30Mbps
U ovoj kategoriji nalazi se 436 naselja sa ukupno 229.970 domaćinstava, što je 9,25% od ukupnog broja domaćinstava u RS. Za ova naselja potrebno je pratiti dostupnost pristupa a Vlada Srbije će preduzimati mere po potrebi.

4: Više od 60% domaćinstava ima mogućnost pristupa brzinom većom od 30Mbps
U ovoj kategoriji nalazi se 989 naselja sa ukupno 894.895 domaćinstava, što je 35,99% od ukupnog broja domaćinstava u RS . Za ova naselja ne postoji potreba za državnom intervencijom, budući da postoje tržišni interesi.

5: Više od 40% domaćinstava ima mogućnost pristupa brzinom većom od 100Mbps

U ovoj kategoriji nalazi se 356 naselja sa ukupno 1.039.584 domaćinstava, što je 41.79% od ukupnog broja domaćinstava u RS. Za ova naselja ne postoji potreba za državnom intervencijom, budući da postoje tržišni interesi.


STATISTIČKI PRIKAZ PODATAKA DOSTUPNOSTI ŠIROKOPOJASNIM INTERNETOM