Pitanja i odgovori
Kako proveriti trgovca?
Odgovor:
U slučaju kada se radi o licu iz naše zemlje  koje nudi na internetu robu/usluge potrebno je proveriti da li se radi o registrovanom trgovcu ili je iza oglasa/ponude neko ko nelegalno obavlja delatnost trgovine. Potrošači vrlo često nisu ni svesni da robu kupuju od lica koje nije registrovano da obavlja trgovinu, koje im neće za istu izdati račun i kome neće moći da se obrate u slučaju da nisu zadovoljni kupljenim proizvodom ili uslugom i žele da ga vrate ili reklamiraju. Zato je važno da pre naručivanja robe proverite ko je zapravo prodavac koji vam nudi robu/uslugu, odnosno da li je on registrovan trgovac. Ovu proveru je relativno lako obaviti,  i to tako što potrošač može zahtevati od prodavca da mu dostavi podatke o sebi ili da ih potraži na sajtu/u vebšopu,  a koje je moguće proveriti na sajtu APR-a, u odeljku pretraga privrednih društava i preduzetnika.

Koja su prava potrošača u slučaju neisporuke robe?
Odgovor:

Ukoliko Vam trgovac ne isporuči robu u zakonskom ili ugovorenom roku (u zavisnosti od toga da li je ili nije dogovoren kraći/duži rok od 30 dana), a isporuka u tom roku je bitan element ugovora ili ste pre zaključenja ugovora obavestili trgovca da je isporuka na određeni dan od suštinske važnosti za Vas (na primer naručili ste haljinu za važnu proslavu i trgovac je obavešten da je krajnji rok isporuke na određeni dan), ugovor se raskida po samom zakonu i trgovac je dužan da Vam najkasnije u roku od  3 dana od dana raskida vrati sav iznos novca. Vi možete održati ugovor na snazi ako bez odlaganja ostavite trgovcu naknadni rok za ispunjenje ugovora.

Može li potrošač da se predomisli i vrati proizvod?
Odgovor:

Ukoliko kupite robu ili uslugu preko interneta, imate pravo da otkažete ugovor, bez navođenja razloga, u roku od 14 dana od dana isporuke robe. Ukoliko se odlučite da ovo zakonsko pravo iskoristite, dužni ste da u navedenom roku o tome trgovca obavestite, (putem obrasca za odustanak od ugovora ili na drugi nedvosmislen način). Pored toga, dužni ste da isporučenu robu pošaljete natrag trgovcu najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste ga obavestili da ste se predomislili i da od kupovine odustajete, a trgovac je dužan da Vam vrati novac. Upamtite da trgovac može da odloži povraćaj novca potrošaču dok ne dobije robu ili dok mu potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu nazad, osim u slučaju kada je trgovac  ponudio da sam preuzme robu.

Kako reklamirati neispravnu robu?
Odgovor:

Ukoliko je roba koju ste naručili preko interneta neispravna, ne funkcioniše u skladu skladu sa namenom, ili ima neki drugi nedostatak, možete je odmah reklamirati trgovcu i zahtevati popravku ili je zameniti drugom, ali popravka je moguća samo uz Vašu izričitu saglasnost. Ukoliko popravka ili zamena nije moguća (prodavac ne raspolaže modelom aparata koji ste kupili, ili ne izvrši popravku u roku od 30 dana), potrošaču ostaje druga mogućnost - umanjenje cene ili povraćaj celokupnog iznosa. Potrebno je da uputite reklamciju trgovcu, i to možete učiniti imejlom ili telefonom, kao i da dostavite reklamiranu robu trgovcu, odnosno da je pošaljete natrag . Zakonski rok u kome možete da reklamirate kupljenu robu iznosi 2 godine i računa se od dana isporuke robe. Ovaj rok može biti i duži, ukoliko ste za kupljenu robu dobili i garanciju.
Od trenutka kada uložite reklamaciju prodavcu, počinje da teče rok od 8 dana u kome je prodavac dužan da odgovori i izjasni se Vašem zahtevu. Ukoliko vašu reklamaciju prihvati kao osnovanu, trgovac je dužan da reklamaciju reši u roku od 15 dana od dana izjavljivanja reklamacije, odnosno u roku od 30 dana za tehničku robu i nameštaj. Ukoliko ne odgovori na reklamaciju zakonskom roku, možete uputiti prijavu tržišnoj inspekciji.