OSNOVNA
PRAVILA PONAŠANJA
NA INTERNETU

Nacionalna platforma za prevenciju nasilja u školama pod nazivom „Čuvam te“

Detaljne informacije o ovoj temi možete pronaći u na sledećem linku: ČUVAM TE

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs

NACIONALNI KONTAKT
CENTAR ZA BEZBEDNOST
DECE NA INTERNETU

PRIJAVI PROBLEM

POŠALJI E-MAIL

bit@mtt.gov.rs