ZAŠTITA SISTEMA I PODATAKA

Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija od strane države, privrede i građana je u porastu i sve više poslova i aktivnosti se zasniva na njihovom korišćenju. Međutim i visokotehnološki kriminal je u porastu, sistemi podataka koji su ključni za normalno funkcionisanje društva i privrede su često napadnuti, a time su ugroženi i građani.

Pročitaj više
Vesti iz oblasti