O nama

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija podstiče razvoj informacionog društva putem programa i projekata pod zajedničkim sloganom „Pametno i bezbedno – Smart and Safe “. Cilj ovih aktivnosti je edukacija i podizanje svesti o neophodnosti brzog, pravilnog i usmerenog uključivanja građana, obrazovnog sistema i privrede u savremene digitalne tokove.
Platforma „Pametno i bezbedno“ promoviše podizanje digitalne pismenosti, digitalnih kompetencija i digitalne bezbednosne kulture kod svih građana Srbije. Naročita pažnja posvećuje se projektima namenjenim mlađoj populaciji, ženama, kao i osobama sa invaliditetom. Takođe, podstiču se programi za podršku razvoja digitalne ekonomije, posebno elektronske trgovine, primene IKT-a u privredi, razvoju IT kadrova i zapošljavanju u ovom sektoru.
Programi su zasnovani se na prioritetnim aktivnostima Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija, u sektorima za informaciono društvo i elektronske komunikacije, koje se odnose na razvoj digitalne pismenosti, razvoj informaciono komunikacione infrastrukture u obrazovanju i privredi, izgradnju nacionalne širokopojasne mreže i unapređenje legislative u ovim oblastima.
Naši partneri